Facebook brengt investeringbeleid banken in kaart

13 mei 2014 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Op Facebook is een tool ontwikkeld waarmee gebruikers kunnen zien wat het investeringsbeleid van hun bank is. In samenwerking met de Eerlijke Bankwijzer, de Eerlijke Verzekeringswijzer en Upact is ‘de Timeline: Controversiële wapens’ ontworpen. De campagne is vooral gericht op jongeren. 

Banken en verzekeraars investeren in verschillende maatschappelijke thema’s. Naast mensenrechten, dierenwelzijn en duurzaamheid wordt er ook (indirect) geïnvesteerd in de fabricatie van controversiële wapens zoals kernwapens, aldus de Eerlijke Bankwijzer. De unieke nieuwe tool informeert gebruikers van Facebook over de investeringen van hun bank. Ook biedt de tool de mogelijkheid om actie te ondernemen door een verzekeraar of bank direct te laten weten wat een gebruiker van hun beleid vindt. 

Timeline Movement

MVO steeds belangrijker
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Investeerders en kredietverstrekkers hechten hier steeds meer waarde aan. Banken kunnen zich het risico niet langer veroorloven om met niet-duurzame bedrijven samen te werken, aangezien het hun reputatie op het spel kan zetten. Ook duurzaam beleggen krijgt de afgelopen jaren steeds meer aanhangers. Sterker nog, beleggingen op basis van milieu en overheid renderen tot wel 17% meer dan reguliere beleggingen, bleek uit eerder onderzoek door MVO Nederland.

Daarnaast hecht ook de consument steeds meer waarde aan duurzaamheid. Het is zaak om hier als bedrijf meer aandacht aan te besteden. Uit de analyse van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat er grote verschillen bij banken zichtbaar zijn in de snelheid, ambitie, maar ook de manier waarop deze banken verduurzamen.

Investeringsbeleid
Om verder in te spelen op de trend en de noodzaak van meer verduurzaming is op Facebook een tool ontwikkeld waarmee gebruikers kunnen zien wat het investeringsbeleid van hun bank is. In samenwerking met mede-initiatiefnemers Eerlijke Bankwijzer, de Eerlijke Verzekeringswijzer en Upact moet de nieuwe tool met name jongeren inspireren om een eigen duit in het zakje te doen waar het wereldconflicten betreft, en vooral op het gebied van vrede. Met de tool wil de drie-eenheid consumenten informeren over de invloed die zij uit kunnen oefenen op banken en verzekeraars, door bijvoorbeeld een klacht of juist compliment naar hun bank of verzekeraar te sturen. Of eventueel zelfs door over te stappen. 

Upact - Eerlijke Bankwijzer - Eerlijke Verzekeringswijzer

Initiators
De Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn initiatieven van Oxfam Novib, Amnesty International, vakbond FNV, Milieudefensie, IKV Pax Christi en de Dierenbescherming. Zij vergelijken in hun eigen domein (respectievelijk de banken- en verzekeringssector) tien belangrijke maatschappelijke thema’s*, waaronder mensenrechten, wapens en bonussen. Upact is een organisatie die zich inzet voor vrede. De organisatie richt zit op jongeren en probeert hen te inspireren om zelf bij te dragen aan het voorkomen en oplossen van conflicten in de wereld. Upact bracht al eerder innovatieve tools uit, waarbij zij games en social media campagnes gebruikten om hun doelgroep te bereiken. 

Facebook Timeline: controversiële wapens
De dynamiek van conflicten staat centraal bij de Timeline. Wat is een conflict, hoe escaleert deze tot een oorlog en welke impact hebben wij als mens? Dergelijke vragen worden beantwoord en leiden tot bewustzijn. De Timeline visualiseert de antwoorden hierop en probeert de Facebook-gebruiker tot actie over te halen. 

Hoe werkt het precies? De Timeline is een tab binnen de Upact Facebook-pagina. Elk conflict heeft een eigen tijdslijn. Per conflict wordt het verhaal erachter verteld in drie fases. Wat de oorzaak is wordt in beeld gebracht, gevolgd door de huidige situatie en vervolgens wordt er gekeken naar de gevolgen in de toekomst. Aan elk conflict is een actie verbonden, waardoor men direct zijn eigen stempel kan drukken op verschillende situaties.

Voor meer informatie over ‘de Timeline: Controversiële wapens’ zie hier.
* Arbeidsrechten, Belasting en Corruptie, Bonussen, Dierenwelzijn, Gezondheid, Klimaatverandering, Mensenrechten, Natuur, Transparantie, Wapens.