Kifid start met Kennisdocumenten voor inzicht en achtergrond

29 juli 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het financiële klachteninstituut Kifid start met Kifid Kennis. Feitelijk is het een soort bibliotheek waar geïnteresseerden kunnen inzien hoe in het verleden is omgegaan met verschillende soorten zaken. Voor het Kifid betekent het een nieuwe stap in de positionering als kennisinstituut.

Consumenten die zich benadeeld voelen door het handelen van financiële instellingen kunnen zich melden bij het Kifid. Dat kan gaan over een veelvoud aan onderwerpen, van kwesties rond verzekeringsclaims tot verondersteld verkeerd advies over een hypotheek en schadeclaims na gestolen bankpassen. Regelmatig komt het tot een gerechtelijke uitspraak, maar liever zet het klachteninstituut in op bemiddelen en schikken.  

Naast de uitgesproken juridische functie van het Kifid streeft de organisatie ook naar een betere positionering als kennisinstituut. Daartoe geven medewerkers van het Kifid bijvoorbeeld lezingen op verzoek, worden artikelen gepubliceerd en zijn er samenwerkingen met universiteiten voor het verzorgen van gastcolleges of masterclasses.

Onlangs gaf algemeen directeur van het Kifid Eveline Ruinaard in gesprek met Banken.nl al aan de activiteiten op de website verder te willen uitbreiden. “We willen nu ook themadossiers gaan aanmaken. Consumenten kunnen zodoende zoeken naar vergelijkbare zaken als waar zij op dat moment mee zitten”, aldus Ruinaard. Die ontwikkeling gaat voortaan door het leven als Kifid Kennis. Voor consumenten is dat een welkome ontwikkeling omdat het vooraf een reëel verwachtingspatroon schetst. Voor het Kifid zelf kan het worden gezien als een soort filter, met mogelijk een daling van het aantal klachten die bij voorbaat geen kans van slagen hebben. 

Eerste vier situaties online

In de eerste vier gepubliceerde Kifid Kennisdocumenten gaat het over de volgende vier regelmatig voorkomende situaties:

- Problemen met geld- en stortingsautomaten;
- Bagage gestolen, maar verzekeraar weigert uitkering;
- Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid;
- Nieuwe verzekeringspolis met (veel) hogere premie.

“Met Kifid Kennis maken we voor iedereen inzichtelijk hoe Kifid aankijkt tegen een bepaald onderwerp. En wat je van Kifid kunt verwachten als je een klacht daarover indient. We doen dat op een duidelijke en aansprekende manier met voorbeelden uit onze klachtenpraktijk”, aldus Ruinaard in een toelichting.