Commotie om doorrekening kosten voor verduurzaming huizen

17 februari 2020 Banken.nl 3 min. leestijd

Steeds meer hypotheekverstrekkers bieden extra hypotheekruimte aan speciaal bedoeld voor verduurzaming. Vaak gelden hiervoor aantrekkelijke rentetarieven om mensen in beweging te krijgen. De kosten zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorig jaar voor het nationale klimaatakkoord heeft berekend lijken echter veel te laag te zijn. Woningcorporatie Aedes trok hier vorige week over aan de bel in het AD. De rekenmeesters zijn enkele cruciale factoren vergeten mee te nemen, waaronder btw, stijgende bouwkosten en winsten van aannemers. 

Verduurzaming van de gebouwde ruimte kan een grote bijdragen leveren aan terugdringing van het energieverbruik in Nederland. Aan de ene kant door de overstap naar verschillende manieren van opwekken van hernieuwbare energie – denk aan windmolens of zonnepanelen – en aan de andere kant door te investeren in isolatie, waardoor de energie efficiënter benut wordt. Nederlandse huiseigenaren zijn hier best wel voor in en in het algemeen geldt, hoe jonger hoe meer zij in zijn voor verduurzaming van hun huis. Echter kijkt een aanzienlijk deel ook aan tegen de kosten en juist op dat vlak ontstond afgelopen week commotie.  

Onder de partijen die willen of moeten investeren in verduurzaming zitten particulieren, maar ook woningcorporaties. Corporatie Aedes trok afgelopen week aan de bel in een brief aan de Tweede Kamer, omdat er grote tekortkomingen zouden zitten in de berekeningen. Tekortkomingen die niet de kant van burgers of corporaties uit zouden vallen. Aedes spreekt van miscalculaties die tot wel 40% of 50% duurder uit kunnen vallen en somt enkele zaken op die daaraan bijdragen. Zo heeft volgens Aedes het PBL de btw niet meegenomen, gaan ze voorbij aan inkomstenderving door leegstand van panden en lijken ze vergeten te zijn dat aannemers en architecten liefst zoveel mogelijk winst maken in plaats van zo weinig mogelijk. 

Het kon niet uitblijven dat de politiek hier meteen opdook. Dat Geert Wilders en Thierry Baudet het nieuws gretig aangrijpen is weinig verrassend, maar ook het CDA en VVD tonen hun onvrede, vooral omdat het nieuws slecht zou zijn voor het maatschappelijke draagvlak. Een opstelling waarin ze de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan hun zijde vinden. Commotie is immers nooit goed voor het algemene draagvlak, of die nu terecht is of niet. 

PBL verdedigt zich

Bovenstaande is de ene kant van het verhaal. Het PBL was er nadien snel bij om de eigen rekeningcapaciteiten te verdedigen en stelde bij monde van onderzoek Nico Hoogervorst dat het om ramingen gaat en er mogelijk afwijkingen zijn van enkele procenten. Dat is zelfs logisch bij ramingen, betoogt Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. De Volkskrant spreekt van een nieuwe aanval op nationale rekeninstituten, als onderdeel van een trend. Het feit dat het PBL eerder behoorlijk naast schoot met het berekening van de energienota spreekt echter niet in het voordeel van het instituut.

Banken houden zich stil

De bankensector heeft zich vooralsnog redelijk stil gehouden, maar zal het nieuws ongetwijfeld met gespitste oren hebben beluisterd. Banken spelen immers een belangrijke rol in het geheel. Zij zullen een groot deel van de kredietvoorziening op zich moeten nemen en zullen zich ook willen baseren op enigszins betrouwbare cijfers.