Trends in de mondiale economie in 2020 volgens Mastercard Economics Institute

13 februari 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Met de oprichting van het Mastercard Economics Institute begin dit jaar slaat de Amerikaanse onderneming een nieuwe richting in van het doen van economische prognoses. De focus ligt op het op regelmatige basis voorzien van relevante bespiegelingen aan bedrijven en regeringen. In een eerste rapport gaat het nieuwe bedrijfsonderdeel in op vijf trends in de wereldeconomie. 

‘Als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden’, luidt een oud gezegd. Het spreekwoord zou ook iets uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld naar ‘Als Amerika niest, wordt de wereld verkouden’. Hoewel China nadert, is de Amerikaanse economie nog altijd de grootste van de wereld. Amerikaanse ontwikkelingen vinden vaak – maar niet altijd – een vervolg in de rest van de wereld. Mastercard behandelt vijf trends die 2020 domineren.

1. Consumentenuitgaven blijven groeien. In 2019 groeiden de consumentenuitgaven met 3,0%, een getal dat naar voren komt uit de analysetool Mastercard SpendingPulse. De groei zette door ondanks een afname in handelsvolumes en zakelijke investeringen. Mastercard verwacht eenzelfde groeitempo in 2020, mede door een afname van Amerikaans-Chinese handelsspanningen, meer investeringen en groei van het aantal banen. 

2. Mensen blijven waar ze zijn. Veranderingen in bevolkingssamenstelling en de plaatsen waar zij wonen zijn ondergewaardeerde consumptie-aanjagers. In 2020 zullen er zo’n 134 miljoen mensen tussen de 65 en 74 zijn in welvarende landen, 35% meer dan in 2019. Uitgaven aan zorg, reizen en wealth management zullen toenemen, daar deze generatie gezonder en welvarender is dan vorige generaties. Tegelijkertijd zijn jongere generaties minder genegen om te verhuizen en blijven ze in de relatieve buurt van hun ouders, werken ze meer thuis en profiteren ze van de ‘gig economy’.

3. E-commerce blijft groeien met een rotvaart. Het punt waarbij alle sectoren die online kúnnen zijn ook daadwerkelijk online zijn nadert. E-commerce blijft de groeipercentages aaneenrijgen, vergeleken met fysieke winkels. In meerdere landen is levering op de dag van bestellen (same day delivery) al mogelijk. Wat betreft Nederland staat webgigant Amazon in de startblokken. Steeds dieper doordringen in de levens van mensen blijft zorgen voor groeikansen. Komend jaar zullen winkels die online en offline mogelijkheden bieden domineren, daar er weinig rek zit in het verder versnellen van de levertijden.

4. Monetair beleid loopt tegen grenzen aan. De VS zag in 2019 driemaal een renteverlaging, waardoor deze nu schommelt tussen 1,5% en 1,75%. Dat is nog altijd een stuk hoger dan in Europa het geval is. Het laat echter weinig ruimte over voor stimulering. Het internationale plaatje is sowieso gevarieerd. Industrieland Duitsland weigert vooralsnog grootschalige financiële stimuli, terwijl Rusland het tegenovergestelde doet. China stopt tijdelijk met zijn afbouwbeleid, vanwege stijgende zakelijke en particuliere schulden.

5. Toenemend effect van handelstwisten. De verhoudingen tussen de V.S. en China zijn iets genormaliseerd, maar alle plooien zijn nog lang niet gladgestreken. De Chinese import vanuit de VS lag afgelopen november met 23%. Na het sluiten van een eerste overeenkomst is de verwachting dat die trend wordt gekeerd, maar er leven nog veel vragen rond een tweede overeenkomst. Meer aandacht voor handel van China met de Europese Unie betekent betekent dat de kwestie nog niet voorbij is. 

Mastercard erkent dat het om bespiegelingen gaat en dat er altijd nieuwe factoren plotseling een rol kunnen spelen. Een buitengewoon actueel voorbeeld is de uitbraak van het coronavirus, dat leidt tot grote zorgen inclusief verminderde handelsactiviteit. Het grote plaatje staat echter vast en dat is waar bedrijven en regeringen hun voordeel mee kunnen doen volgens de Amerikaanse onderneming. Het volledige rapport inclusief charts is hier te raadplegen.