Risk en compliance kunnen profiteren van 'low-code' technologie

10 februari 2020 Banken.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Banken en verzekeraars kunnen hun risk- en compliance-afdelingen efficiëntieslagen laten maken door over te stappen op ‘low-code’ platformen. Aan de ene kant door de optimalisatie van interne processen, anderzijds door de mogelijkheid richting toezichthouders te demonstreren dat alles onder controle is. Guy Mettrick van ‘low-code’ platform-aanbieder Appian behandelt enkele voorbeelden. 

De financiële sector is één van de meest gereguleerde omgevingen die er momenteel is. Met name sinds de financiële crisis is het aantal wetten en regels waaraan financiële instellingen moeten voldoen geëxplodeerd. In een poging een volgende crisis te voorkomen, hebben toezichthouders – vooral in Europa – gekozen voor ‘control’. Met een uitgebreide serie wetten, regels en procedures schrijven ze financiële instellingen voor wat ze zouden moeten doen en aan welke benchmarks en streefgetallen zij zich moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan kapitaalbuffers. 

Anno 2020 is de hoeveelheid wetten en regels inmiddels zo omvangrijk, dat er niet eens genoeg juristen zijn om alle regels te evalueren, interpreteren en implementeren. Ook worstelen instellingen met de complexiteit van compliance, vooral wanneer ze opereren binnen verschillende sectoren of overlappende jurisdicties.

Digitalisering komt tegen hoge prijs

Moderne technologie biedt uitkomst. Met dank aan slimme tools kunnen banken bijvoorbeeld beter en sneller betaalstromen analyseren en op die manier financiële criminaliteit aanpakken of betere inzichten opdoen met betrekking tot klantgedrag. Gelijkaardig kunnen asset managers technologie inzetten om complexe investeringsportfolio’s te beheren en verzekeraars sneller en meer accuraat fraude opsporen. De grootschalige digitalisering komt echter tegen een hoge prijs, in tijd en in middelen. Meer dan de helft van de digitaliseringsinitiatieven behaalt bovendien het gestelde doel niet. Een voorname reden ligt in de grote afhankelijkheid van IT-teams. Die afhankelijkheid vertraagt digitale transformatie en zorgt tegelijk voor een groeiend risico op onvoldoende overeenstemming tussen Business en IT. 

Tegen deze achtergrond is low-code bezig aan een gestage opmars. De adoptie van low-code in de financiële sector is een ontwikkeling die al enige jaren gaande is. Bijzonder is echter dat er sprake lijkt van een stille revolutie. De komende jaren zal die revolutie mogelijk voor iets meer lawaai gaan zorgen, want de groeiverwachtingen zijn spectaculair. “Het is afwachten hoeveel exact, maar analisten van bijvoorbeeld Gartner stellen dat in de komende vier jaar 65% van alle software-ontwikkeling gaat plaatsvinden op low-code platformen. Vier jaar geleden was slechts één van de vijf grote Britse banken klant van ons. Nu zijn alle vijf dat”, aldus Guy Mettrick, Industry Lead Financial Services bij Appian, een Amerikaanse aanbieder van ‘low-code’ platforms.  

Snelheid is sleutel

Maar hoe kan low-code praktisch bijdragen aan een betere invulling van risk en compliance bij financiële instellingen? Mettrick: “Dat begint al bij de onboarding van nieuwe klanten. Met behulp van custom ontwikkelde low-code applicaties kunnen deze bedrijven zorgen voor nieuwe niveaus van gebruiksvriendelijkheid. Ze kunnen echter ook al aan de poort bepalen of nieuwe klanten bij de bank passen, vanuit een compliance-perspectief.” Zodoende speelt low-code direct een rol in het KYC-beleid van banken en verzekeraars en daarmee raakt het automatisch aan compliance. Het vormt deels een oplossing voor het gebrek aan specialisten in dit specifieke werkveld. 

Een tweede manier waarop low-code technologie compliance kan bevorderen is de snelheid waarmee applicaties ontwikkeld kunnen worden, applicaties die interne processen van mid- en backoffice bevorderen. “Appian heeft een lange geschiedenis als het gaat om ‘business process management’ (BPM), dat is zelfs het oorspronkelijke vertrekpunt van het bedrijf.” Via low-code kunnen BPM, robotica en kunstmatige intelligentie relatief eenvoudig samengevoegd worden tot applicaties die compliance-afdelingen op krachtige en effectieve wijze ondersteunen in hun dagelijkse werk. De potentieel hoge ontwikkelingssnelheid draagt bovendien bij aan de wendbaarheid en dat zullen compliance-managers graag zien. Revisies zijn namelijk aan de orde van de dag. Wie snel kan inspelen op veranderingen, loopt minder risico op boetes en of reputatieschade wegens niet compliant zijn. 

“Met Appian low code kunnen financiële instellingen richting toezichthouders inzichtelijk maken dat ze ‘in control’ zijn.”

Ten slotte stelt low-code – meer specifiek de applicaties die op een low-code platform snel te ontwikkelen zijn – financiële instellingen in staat om zichtbaar te maken wat ze doen. “Zichtbaarheid en transparantie richting toezichthouders zijn van doorslaggevend belang binnen compliance. Banken en verzekeraars moeten kunnen laten zien dat ze weten wat ze doen en dat ze ‘in control’ zijn, in plaats van dat de actualiteit hen overkomt. Met Appian low-code kunnen ze niet alleen laten zien dát ze alles in de hand hebben, maar ook inzichtelijk maken hoe hun processen zijn ingericht en van welke data binnen het bedrijf ze gebruik maken”, aldus Mettrick. Die transparantie is van wezenlijk belang richting toezichthouders, maar ook richting audit-partners en onderaan de streep ook richting de maatschappij. 

Technologische handvatten

Risk en compliance vormen samen een prachtig werkveld, maar tegelijkertijd ook een ondankbaar gebied. Een bedrijf dat voldoet aan wet- regelgeving krijgt hooguit een schouderklopje en een bos bloemen, omdat men voldoet aan wat er verwacht wordt. Is een bedrijf niet compliant, dan liggen waarschuwingen, boetes en mogelijk forse reputatieschade op de loer. Het low-code platform van Appian biedt financiële instellingen technologische handvatten om die uitdagingen het hoofd te bieden.