BNP Paribas: Solide resultaten in eerste kwartaal

01 mei 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

BNP Paribas behaalt in het eerste kwartaal van dit jaar solide resultaten.

Nettobankresultaat daalt met 0,6%

Het nettobankresultaat bedraagt €9.913 miljoen, een daling met 0,6% tegenover het eerste kwartaal van 2013. Het omvat dit kwartaal twee uitzonderlijke elementen voor een totaal nettobedrag van + €237 miljoen: een nettomeerwaarde op de uitzonderlijke verkoop van effecten voor €301 miljoen en de herwaardering van de schuld uitgegeven door BNP Paribas en van het kredietrisico van BNP Paribas vervat in derivaten voor - €64 miljoen. De uitzonderlijke elementen van het nettoresultaat bedroegen in dezelfde periode vorig jaar + €149 miljoen.

Inkomsten operationele pijlers dalen met 0,2%

De inkomsten van de operationele pijlers zijn nagenoeg stabiel -0,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013. Ze stijgen met 0,8% bij Retail Banking, een verhoging met 2,7% bij Investment Solutions en een daling bij Corporate & Investment Banking (CIB) van -3,7%.

BNP Parisbas - Frankfurt

Beheerskosten dalen met 1,4%

De beheerskosten dalen met 1,4% tot €6.382 miljoen euro. Ze omvatten dit kwartaal de uitzonderlijke impact van de transformatiekosten voor “Simple & Efficient” voor een bedrag van €142 miljoen (€155 miljoen in het eerste kwartaal van 2013). De beheerskosten van de operationele pijlers stijgen met 1,8%, wat zowel de continue kostenbeheersing weerspiegelt als de implementatie van het ontwikkelingsplan 2014-2016. Zo stijgen ze met 1,2% bij Retail Banking, met 2,3% bij Investment Solutions en met 2,8% bij CIB.

Brutobedrijfsresultaat stijgt met 0,8%

Het brutobedrijfsresultaat stijgt aldus met 0,8% over de periode, tot €3.531 miljoen. Het daalt met 3,6% voor de operationele pijlers.

Kostprijs risico stijgt met €173 miljoen

De kostprijs van het risico van BNP Paribas stijgt dit kwartaal met €173 miljoen, tot €1.084 miljoen (68 basispunten van de uitstaande kredieten aan klanten), met name door een provisie op portefeuille van €100 miljoen in verband met de uitzonderlijke situatie in Oost-Europa en een verhoging bij BNL, gezien een nog steeds moeilijke context in Italië.

Resultaat vóór belastingen daalt met 3,7%

Dat brengt het resultaat vóór belastingen op €2.547 miljoen euro, een daling met 3,7% tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Nettoresultaat stijgt met 5,2%

Rekening houdend met een daling van de minderheidsbelangen van €156 miljoen, met name door de overname van het aandeel van de Belgische overheid in BNP Paribas Fortis in het vierde kwartaal van 2013, realiseert BNP Paribas een nettoresultaat, aandeel van de groep, van €1.668 miljoen, een stijging met 5,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013. De uitzonderlijke elementen hebben geen impact op het nettoresultaat van het kwartaal, net zoals in het eerste kwartaal van 2013. De rendabiliteit op jaarbasis van het eigen vermogen bedraagt 7,2%.

Solvabiliteit is 10,6%

De balans van BNP Paribas is heel solide. De solvabiliteit is hoog met een Common Equity Tier 1-ratio Basel III (fully loaded) van 10,6% en de hefboomratio Basel III (fully loaded) bedraagt 3,7%. De onmiddellijk beschikbare liquiditeitsreserve van BNP Paribas bedraagt €264 miljard (€247 miljard eind 2013). Dat betekent meer dan een jaar manoeuvreerruimte in vergelijking met de marktfinanciering.