ABN AMRO investeert in agri platform SCOPEinsight

29 april 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het ABN AMRO Social Impact Fonds heeft een investering gedaan in het concept van SCOPEinsight dat landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden een stevige steun in de rug gaat geven. SCOPEinsight is een Nederlandse onderneming die zich richt op verbeterde informatie over landbouwbedrijven in Afrika, Latijns Amerika en Azië met als doel een betere toegang voor deze bedrijven tot lokale kredietverschaffers. SCOPEinsight richt zich vooral op middelgrote organisaties die te groot zijn voor microfinanciering en te klein voor de huidige lokale commerciële kredieten en daardoor veelal tussen wal en schip vallen.

Ontwikkeling cruciaal voor voedselzekerheid

Eric Buckens, manager van het ABN AMRO Social Impact Fonds: “De ontwikkeling van de landbouwsector in ontwikkelingslanden is cruciaal. Niet alleen voor de economieën van die landen zelf, maar ook met het oog op de toekomstige wereldwijde voedselzekerheid. SCOPEinsight past dan ook volledig in de maatschappelijke doelstellingen van het ABN AMRO fonds.”

Scope Insight - ABN AMRO

Toegangkelijker maken landbouwsector

SCOPEinsight heeft een methodiek ontwikkeld waarmee een landbouwbedrijf een assessment ondergaat over de professionaliteit van de bedrijfsvoering. De uitkomsten leiden tot een credit rating waardoor het voor banken eenvoudiger wordt kredieten te verstrekken, helpen bij het verder ontwikkelen van het bedrijf en het stelt ontwikkelingsorganisaties in staat gerichte ondersteuningsprogramma’s op te zetten. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt de meest voor de hand liggende informatie over de landbouwsector, zoals aantallen en omvang van ondernemingen, type, soorten landbouw. Ook is geen betrouwbare informatie voorhanden over individuele organisaties en hun financieringsbehoeften. De benadering van SCOPEinsight kan daarom een belangrijke stap zijn in het toegankelijker maken van verder weg gelegen landbouwgebieden in een nog voor het grootste deel onontgonnen sector.

Aandacht voor professionaliteit en ontwikkeling

Volgens Lucas Simons, oprichter en CEO van SCOPEinsight, is de assessment methodologie de volgende revolutie in de landbouwontwikkeling na de certificeringsgolf van de afgelopen decennia: “Aandacht voor de professionaliteit en ontwikkeling van organisaties is een logisch vervolg op de duurzaamheidsfocus van de afgelopen jaren. Een gecertificeerde organisatie is nog niet altijd klaar voor financiering”.

ABN AMRO Social Impact Fonds

Het ABN AMRO Social Impact Fonds doet via directe participaties investeringen in ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling en een dubbel winstoogmerk: sociaal/duurzaam en financieel. Het kijkt daarbij vooral naar ondernemingen die met een innovatief business model kunnen bijdragen aan vernieuwing van de markt. Het fonds werkt momenteel uitsluitend met kapitaal van de bank, maar het plan is op termijn deelname van klanten mogelijk te maken.