Financiële producten zijn hoofdzakelijk ingericht op mannelijke voorkeuren

20 november 2019 Banken.nl 3 min. leestijd

De financiële sector laat veel geld liggen, omdat het in zijn productontwikkeling voornamelijk rekening houdt met de voorkeuren van mannelijke klanten. Volgens strategisch adviesbureau Oliver Wyman loopt het misgelopen bedrag wereldwijd op tot maar liefst €600 miljard op jaarbasis. Er zouden enorme kansen liggen voor financieel dienstverleners die specifieke producten en diensten voor vrouwen ontwikkelen.

Wanneer het gaat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, gaat het vaak over verschil in salaris of het aandeel managementposities. Veel minder vaak gaat het over het aanbod van producten en diensten in relatie tot het geslacht. Er bestaan natuurlijk industrieën waarin dat wel degelijk het geval is, zoals de modebranche, maar de financiële sector staat wat dat betreft nog in de kinderschoenen. Onderzoek van strategisch adviesbureau Oliver Wyman toont aan dat vrouwen mondiaal niet erkend worden als klant door de financiële sector.  

Verschillen op zakelijk en particulier vlak

Door vrouwen als specifieke klant te erkennen kan de financiële sector wereldwijd tot €600 miljard aan extra inkomsten genereren. In Nederland zou die waardecreatie verhoudingsgewijs uitkomen op €3 miljard tot €5 miljard. Interessant is waar die verschillen tussen mannen en vrouwen dan in zitten. 

De onderzoekers benoemen meerdere vlakken, waar vrouwen fundamenteel verschillen van mannen, met onderscheid tussen particuliere en zakelijke klanten. Op particulier vlak hebben vrouwen een andere financiële levensloop, onder meer vanwege (zwangerschaps)verlofperiodes en een gemiddeld hogere levensverwachting en bijgevolg een langer pensioen. Volgens Oliver Wyman leggen banken en verzekeraars hun klanten voor hypotheken, verzekeringen en andere individuele kredieten echter langs één uniforme meetlat, een meetlat die hoofdzakelijk geijkt is op de voorkeuren en mogelijkheden van mannelijke klanten. Saillant is dat vrouwen volgens het rapport tweederde van het mondiale huishoudbudget bestieren en 40% van de totale welvaart in handen hebben. ‘Ze’ hebben dus wat te besteden. 

Ook op zakelijk vlak worden verschillen opgemerkt. Vrouwen zouden sneller oplopen tegen financiële barrières dan mannen, waaronder een verlaagde kans op financiering. Het is lastig te kwantificeren hoeveel toegevoegde waarde daardoor verloren gaat, maar vast staat dat zowel kredietverstrekkers als de gehele economie hier garen bij kunnen spinnen. Tevens komt naar voren dat meer dan de helft van de vrouwelijke besluitvormers bij grote bedrijven ontevreden zijn over de samenstelling van de teams die hen bedienen, waarbij de logische conclusie is dat deze teams overwegend uit mannen bestaan. Ze geven aan over te willen stappen naar een concurrent die zijn zaakjes wat dat betreft beter voor elkaar heeft en meer aan vrouwspecifiek relatiebeheer doet. 

Oproep tot verandering

“Hoewel we conservatief zijn geweest in het berekenen van de gemiste omzet, kunnen we voor iedere deelsector in de financiële dienstverlening een groeipotentieel van 5 tot 20 procent van de wereldwijde omzet identificeren”, stelt Cornelia Neumann, Principal bij Oliver Wyman. “Dit is meer dan de jaarlijkse omzet van de grootste financiële instellingen wereldwijd. Om deze inkomsten te realiseren, moeten bedrijven de behoeften van hun vrouwelijke klanten beter leren begrijpen en hun producten en diensten hierop afstemmen.”

De onderzoekers roepen de financiële sector rechtstreeks op om hun houding richting vrouwelijke klanten te veranderen, daar deze een zeer invloedrijke rol in de samenleving speelt. Betere toegang tot financiële dienstverlening leidt volgens Oliver Wyman tot een eerlijker samenleving met meer gelijkheid tussen man en vrouw.