Rabobank: Bouwsector NL stabiliseert in 2014

28 april 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Rabobank verwacht dat dit jaar de bouwproductie in Nederland stabiliseert of mogelijk licht groeit doordat de woningmarkt aantrekt en door groeiende bedrijfsinvesteringen. Leontien de Waal, sectoranalist Bouw bij de Rabobank: “Er komen meer positieve signalen, maar het herstel is nog pril. Het herstel op de woningmarkt zet door en dat effect sijpelt door in de nieuwbouw en renovatie van huizen. De bedrijfsinvesteringen in vaste activa (woningen, gebouwen, infra) nemen al vijf maanden op rij toe en de omzetontwikkeling van architecten bodemt uit. Bouwbedrijven zijn goed in staat de aantrekkende vraag op te vangen. In de woningbouw rekent de Rabobank op een productiegroei van 2,5% in 2015.

Utiliteitsbouw

Herontwikkeling wordt leidend in de utiliteitsbouwmarkt. In de kantorenmarkt maakt nieuwbouw steeds vaker plaats voor aanpassing van bestaande gebouwen. Voor de winkelmarkt lijkt dit ook wenselijk. “Door transformatie wordt het tempo waarmee de kantorenmarkt verslechtert, afgeremd. Er ontstaat namelijk tegenwicht voor de ontwikkeling van nieuwe locaties en leegstand. De bouwsector speelt hier goed op in en lanceert steeds meer slimme concepten voor complexe transformaties”, aldus De Waal.

Rabobank - Bouwsector

Infrastructuur

Er komen vanuit overheden iets meer middelen beschikbaar voor waterbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg en versterking van dijken en sluizen. “De grootste bouwbedrijven profiteren daarbij van een toenemend aantal projecten met Publiek Private Samenwerking (PPS) als contractvorm. Die winnen duidelijk aan populariteit,” aldus De Waal. Wel is er minder budget voor wegenbouw nu de Rijksoverheid de geplande uitgaven voor infrastructuur naar beneden heeft bijgesteld danwel heeft uitgesteld.

Marges

Het vet op de botten is bij de meeste bouwbedrijven verdwenen en de druk op tarieven en omzetvolumes is nog aanzienlijk. In de woningbouw is er nog steeds sprake van margedruk. De Waal: “Er was de afgelopen jaren een ongekende omzethonger onder bouwers en ook nu zijn er veel bedrijven die projecten op of onder kostprijs hebben aangenomen. Die bedrijven zitten in de gevarenzone, omdat bij een aantrekkende economie de kosten voor bouwmaterialen en arbeid stijgen, juist op het moment dat de projecten daadwerkelijk worden uitgevoerd.”

Efficiency kan omhoog

Om de marges te verbeteren, kunnen bedrijven volgens De Waal het beste de efficiency verbeteren. “In vergelijking met de Europese concurrenten lijken grote Nederlandse bouwers nog veel te kunnen winnen op operational excellence en risicomanagement.”