De Hypotheekshop ijvert voor betere communicatie rond rentewijzigingen

05 november 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Volgens De Hypotheekshop kunnen banken en andere kredietverstrekkers beter communiceren aangaande wijzigingen in de hypotheekrente. En met beter doelen ze in de eerste plaats op transparanter. Lang niet altijd is namelijk duidelijk of de wijziging een verhoging of juist een verlaging inhoudt. In veel gevallen ontbreekt ook een heldere rentehistorie, op basis waarvan consumenten beter gefundeerd een beslissing kunnen nemen.

Het is vrij eenvoudig om te achterhalen hoe hoog de actuele hypotheekrentes zijn bij verschillende aanbieders. Meerdere vergelijkingswebsites bieden op dit vlak uitstekend werkende diensten aan. De afgelopen drie maanden zijn er relatief veel wijzigingen geweest in het rentebeleid van hypotheekverstrekkers, twee keer zo veel als gebruikelijk volgens De Hypotheekshop. Maar wat die wijzigingen precies inhielden, daarover werd niet altijd even transparant gecommuniceerd, zo stelt de hypotheekadviseur.

Verlaging of verhoging?

In de eerste plaats zouden kredietverstrekkers kunnen aangeven wát de wijziging precies inhoudt. Gaat het om een verhoging of juist een verlaging of zelfs allebei, in het geval van verschillende looptijden bijvoorbeeld. Meerdere aanbieders hebben afgelopen tijd hun hypotheekrentes verlaagd, zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven. “Daarnaast is van belang wanneer de wijziging ingaat en of er sprake is van een respijttermijn waarbinnen hypotheekaanvragen nog kunnen worden ingediend tegen de huidige rente. In het merendeel van de renteberichten ontbreekt die laatste informatie”, aldus De Hypotheekshop.

De Hypotheekshop ijvert voor betere communicatie rond rentewijzigingen

Het is curieus dat aanbieders niet transparant zijn over verlagingen. Enerzijds is het aannemelijk dat ze willen adverteren met de laagste hypotheekrente om klanten voor zich te winnen. Anderzijds is de rente inmiddels misschien zo laag dat ze de klanten even liever kwijt dan rijk zijn en ze graag weer verwelkomen als de rentes weer wat gestegen zijn. Al zal geen hypotheekaanbieder dat ooit hardop erkennen. 

Vaststellen rentedatum

Volgens De Hypotheekshop kunnen hypotheekaanbieders ook duidelijker zijn over het vaststellen van de rentedatum in de offerte en of de offerterente mag worden aangepast aan de dan geldende dagrente, mocht die lager zijn. Bij de ene aanbieder mag dat wel, bij de andere niet. Ten slotte zouden de adviseurs van De Hypotheekshop graag zien dat hypotheekverstrekkers online een helder overzicht van de rentehistorie plaatsen. 

“Door de verdubbeling van het aantal geldverstrekkers in de afgelopen vijf jaar en de toegenomen concurrentie, is het aantal rentewijzigingen explosief toegenomen”, besluit De Hypotheekshop. “Daarnaast zijn consumenten, mede door de komst van looptijdrente en de stijging en daling van de huizenprijzen, tijdens de looptijd van hun hypotheek (gelukkig) meer dan in het verleden bewust van de hoogte van de rente die ze betalen en de risico-opslagen. Het is daarom van groot belang dat aanbieders hun communicatie over dit essentiële onderdeel van de hypotheek op korte termijn gaan verbeteren.”