‘Consumenten vertrouwen banken meer dan tech-bedrijven’

07 oktober 2019 Banken.nl 2 min. leestijd

Nederlanders lopen bepaald nog niet warm voor het delen van hun betaaldata met derde partijen, sinds een tijdje mogelijk onder PSD2. Ook vertrouwen Nederlanders hun bank meer dan tech-bedrijven als het gaat om gebruik van hun betaalgegevens. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek onder ruim 2.600 respondenten. Consumenten zijn vooral bereid om data te delen als het hen zelf iets oplevert.

De Europese betaalrichtlijn PSD2 is inmiddels enige tijd actief en er zijn enkele tientallen bedrijven met een Nederlandse PSD2-vergunning. PSD2 is ingesteld om concurrentie en innovatie op de betaalmarkt aan te wakkeren en zogezegd de macht van de grootbanken een beetje te breken. Maar wil PSD2 succesvol worden, moet de consument er wel gebruik van maken en daar schort het nog stevig aan. PSD2 is in Nederland namelijk nog verre van populair

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) vroeg aan ruim 2.600 Nederlanders of ze bereid toegang te verlenen tot hun betaalgegevens. Een ruime meerderheid wil zelfs geen toestemming geven aan hun eigen bank, maar die percentages liggen nog altijd een pak hoger dan bij ‘third parties’ het geval is. 

Uit bovenstaande figuur blijkt duidelijk dat banken onder consumenten meer vertrouwen genieten dan tech-bedrijven. Er zijn bovendien duidelijke verschillen tussen de verschillende doelen. Zo is bijna een derde (29%) bereid om toegang te verlenen tot zijn betaalgegevens als dat leidt tot een hogere spaarrente. Maar slechts 9% is daartoe bereid als het om een third party gaat. En zo gaat het eigenlijk over de gehele linie. Stelselmatig zijn Nederlandse consumenten meer bereid om hun eigen bank toegang te verlenen tot hun betaalgegevens dan ‘third parties’. 

Veilige omgang met data essentieel voor vertrouwen

Consumenten worden zich steeds meer bewust van de waarde van hun data en wat dat betekent voor hun informatiepositie. Voor bijna driekwart van de ondervraagden hangt het vertrouwen in hun bank sterk samen met een veilige opslag van en een veilige omgang met hun data. Een eventueel datalek is funest voor het vertrouwen. Investeren in beveiliging en compliance loont dus. Opvallend is dat dat vertrouwenseffect groter is dan bij andere factoren, bijvoorbeeld wanneer hun bank negatief in het nieuws komt door bijvoorbeeld witwassen of hoge bonussen. 

Aansluitend toont het onderzoek aan dat banken meer vertrouwen genieten dan bigtechs, de Apples, Googles en Facebooks van deze wereld. Gevraagd naar het vertrouwen dat zij hebben in banken en in grote tech-bedrijven zijn de uitkomsten helder. Van de Nederlanders heeft 43% tamelijk veel vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen en 2% zelfs heel veel. Voor grote tech-bedrijven liggen die cijfers aanmerkelijk lager. Slechts 22% heeft tamelijk veel vertrouwen in tech-bedrijven en een magere 1% heel veel. 

Lees ook:
Banken moeten profiteren van vertrouwensband consumenten in strijd met bigtech