Kredietportefeuille ABN AMRO agri-sector groeit

25 april 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ABN AMRO constateert een groei in het aantal kredieten voor de agrarische sector. In 2013 nam het volume van de kredietportefeuille met enkele procenten toe. "We hebben vorig jaar ruim 300 nieuwe relaties mogen verwelkomen", zegt Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO.

Selectief in kredietverlening

Bij de beoordeling van een kredietaanvraag maken de Agriteams twee analyses: een bedrijfsanalyse en een financiële analyse. In de bedrijfsanalyse worden zowel het bedrijf als de ondernemer beoordeeld. Bij de financiële analyse kijkt ABN AMRO naar rentabiliteit, vermogen en liquiditeit. "We zijn selectief in onze kredietverlening," aldus Berntsen. "We lenen alleen kapitaal als we vertrouwen in het bedrijf hebben. Vaak wordt geroepen dat de bank niet genoeg kapitaal voorhanden heeft om uit te lenen. Maar het komt niet voor dat we een financieringsaanvraag om deze reden weigeren."

ABN AMRO - Agrarische sector

Investeringen en kredietbehoefte variëren per agrarische subsector

De totale kredietportefeuille van ABN AMRO voor de agrarische sector is groeiende. Maar dat betekent niet dat bij alle subsectoren de vraag naar kredieten momenteel even groot is. "De pluimveesector heeft bijvoorbeeld de laatste jaren al enorm geïnvesteerd in verbetering van het dierwelzijn, omdat de legbatterijen werden verboden. De melkveesector heeft de afgelopen tijd al volop geïnvesteerd in stallen in de aanloop naar 2015 als de quotering van de melkproductie eindigt. Deze sector blijft naar verwachting ambitieus. En ander bijvoorbeeld is de glastuinbouw. Hier staat het rendement onder druk en wordt slechts beperkt geïnvesteerd.", aldus Berntsen.

Geen algemeen toekomstbeeld agrarische sector mogelijk

Gezien de diversiteit binnen de agrarische sector is het volgens Berntsen bijzonder lastig een algemeen toekomstbeeld te geven. "De melkveehouderij en akkerbouw staan er bijvoorbeeld goed voor, terwijl er ook onderdelen in de agrarische sector zijn die het lastiger hebben. In elk geval kent de agrarische sector een heel eigen dynamiek die vaak los staat van de economische conjunctuur. Het heeft meer te maken met vraag en vooral aanbod. In bijvoorbeeld een goed aardappeljaar is het aanbod groot, met grote gevolgen voor de prijs."

Stijgende voedselprijzen

Berntsen verwacht voor de komende jaren wel stevige voedselprijzen. "Daaraan valt niet te ontkomen. De wereldbevolking groeit en alle monden moeten gevoed worden. Voor al het voedsel zijn grondstoffen nodig en de vraag daarnaar groeit. De prijzen zullen daarom stevig blijven," zegt de Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO.