Verzekeraars willen ‘schone lei-beleid’ voor voormalig kankerpatiënten verkennen

24 september 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Verbond van Verzekeraars overweegt nieuw beleid aangaande het risicoprofiel van voormalig kankerpatiënten. Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) blijkt namelijk dat deze groep moeite heeft om overlijdensrisicoverzekeringen en hypotheken af te sluiten. Ze worden simpelweg geweigerd of moeten een rente-opslag betalen.

“U heeft kanker” is ongetwijfeld één van de schokkendste mededelingen die een mens kan krijgen. Momenteel krijgen zo’n 120.000 Nederlanders per jaar deze boodschap te horen. De ene kanker is beter te behandelen dan de andere, maar door de jaren heen is het percentage dat de ziekte overleeft gestaag toegenomen. Een belangrijke graadmeter voor het predikaat ‘overlever’ is de 5-jaarsoverleving. Volgens KWF lag dat percentage in 2015 op 65%, tegenover slechts 25% zestig jaar geleden. 

In de basis geldt in de verzekeringswereld het solidariteitsbeginsel, ofwel deling van het risico. De meerderheid betaalt meer premie dan hij ooit vergoed krijgt, voor de minderheid geldt juist het omgekeerde. In het geval van overlijdensrisicoverzekeringen (orv) geldt echter dat iemand met een hoger risico om vroeg te sterven ook meer premie betaalt. Zakelijk bekeken een logisch uitgangspunt. Oncologen stellen echter dat wie de 5-jaarsoverleving haalt een grote kans heeft om normaal verder te leven en oud te worden. Toch lopen voormalig kankerpatiënten regelmatig tegen problemen aan bij het afsluiten van financiële producten als orv’s en daaraan gelieerde hypotheken.

“Wij vinden dit onacceptabel”, zegt directeur Arja Broekland van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK). “Dit betekent dat de groep mensen die met of na kanker leeft steeds groter wordt, en dus dat de groep die onverzekerbaar is meegroeit.” De organisatie wil daarom dat er een wet komt die moet zorgen dat ex-kankerpatiënten in het bijzonder het “recht hebben om vergeten te worden”. Broenland stelt namelijk dat het aantal overlevers flink is toegenomen in de loop der jaren. “Dit betekent dat de groep mensen die met of na kanker leeft steeds groter wordt, en dus dat de groep die onverzekerbaar is meegroeit."

NFK krijgt steun vanuit politieke hoek, meer specifiek van D66. “Gelukkig genezen steeds meer mensen van kanker. Maar de gevolgen van de ziekte voel je altijd. Het is dan ongelooflijk zuur als je bijvoorbeeld ook nog geen huis kunt kopen omdat je je niet kan verzekeren. Het recht om vergeten te worden is een heel goed voorstel”, stelt Kamerlid Van Weyenberg. 

Mitsen en maren

Uit een eigen enquête van NFK zou blijken dat 60% van de ex-kankerpatiënten problemen ondervindt. Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt de soep minder heet gegeten dan opgediend en ligt dat aantal in de praktijk een stuk lager. Toch willen de verzekeraars om de tafel met patiëntenverenigingen en de politiek om een ‘schone lei-beleid’ te verkennen. Mocht dat er komen zijn vooral de gevolgen interessant. Het is zeer aannemelijk dat in de eerste plaats burgers die een andere ziekte dan kanker hebben overwonnen zich gaan roeren en dezelfde behandeling zullen willen, of dat nu een hele zeldzame ziekte is of een rokers- of alcoholverslaving. Daarnaast zullen er waarschijnlijk claims gaan komen van ex-kankerpatiënten die voordien wél een rente-opslag hebben betaald, terwijl nieuwe groepen dat niet meer hoeven. Wat dat uiteindelijk weer voor gevolgen gaat hebben voor de algemene hoogte van premies is ongewis, maar ze zullen er vermoedelijk niet lager van gaan worden.