Gebruik betaalverkeer voor reclame bij ING leidt al tot Kamervragen

14 juni 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Ongeveer een week heeft het geduurd, maar de eerste Kamervragen over het voornemen van ING om betaalgegevens in te zetten voor gerichte reclame zijn er. De eer is aan PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, die minister Hoekstra vraagt of ING zich hiermee aan privacy-wetgeving houdt alsmede aan gedragscodes voor banken.

Vorige meldde ING dat het betaalgegevens van klanten wil gaan inzetten voor het gericht versturen van reclame. Als praktisch voorbeeld noemde de bank het aanbieden van een reisverzekering, wanneer iemand een bepaald bedrag heeft overgemaakt naar een reisorganisatie. Of een spaarrekening voor iemand die kinderbijslag bijgeschreven krijgt. De bank werkt hierbij volgens het opt-out principe. Klanten zijn akkoord, tenzij ze aangeven van niet. Voor de PvdA aanleiding om de minister van Financiën te vragen of dit allemaal wel in haak is. 

Vooropgesteld, de bank verkoopt de gegevens niet aan derden. Een vijftal jaar geleden werd dat eens geopperd, maar daar kwam de oranje bank snel van terug. Het gaat uitsluitend om het aanbieden van producten en diensten van ING zelf. Toch betwijfelt Nijboer of alles in lijn met dan wel in de geest van de wet is. Hij vraagt de minister onder andere naar de overeenstemming met met privacy-wetgeving en gedragscodes, meer specifiek ten aanzien van de AVG/GDPR en PSD2. En als het is toegestaan, is het dan überhaupt wel wenselijk?

Nutsfunctie

Hoewel ING een beursgenoteerde onderneming is, wijst Nijboer vooral naar de nutsfunctie die de bank heeft, in de vorm van het faciliteren van het betalingsverkeer. “Deelt u de mening dat daarmee deze gegevens niet voor marketingdoeleinden gebruikt zouden moeten worden?”, vraagt Nijboer schriftelijk. Afsluitend maakt Nijboer zich zorgen over wat deze stap betekent voor het herstel van vertrouwen in de bankensector. Minister Hoekstra heeft drie weken de tijd om de vragen van Nijboer te beantwoorden.