Triodos pleit voor makkelijkere financiering voor duurzame waterwoningen

17 mei 2019 Banken.nl 3 min. leestijd

Steeds meer mensen kiezen voor een duurzame waterwoning. Het is voor hen echter nog altijd lastig een hypotheek te krijgen: een woonschip wordt niet gezien als onroerend goed. Triodos Bank was de afgelopen zeven jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling en financiering van Schoopschip, een drijvende, duurzame woonwijk in Amsterdam-Noord. De bank pleit voor nieuwe wetgeving, waarmee dergelijke projecten makkelijker navolging kunnen krijgen.

Nadat de eerste zeven woningen eind vorig jaar arriveerden, was het vorige week de beurt aan nog eens veertien van de in totaal dertig drijvende woningen die samen Schoonschip vormen. “Het financieren van drijvende woningen van particulieren die samen ook nog eens opdrachtgever én projectontwikkelaar zijn, was geen sinecure. Maar de samenwerking met Schoonschip laat zien dat als iets niet te bezeilen is, men moet laveren”, zei Triodos-directeur Matthijs Bierman bij de doorvaart van de veertien woningen in Amsterdam-Noord, in het bijzijn van wethouder Marieke van Doorninck.

Op deze manier wilde Bierman aandacht vragen voor de financieringsproblematiek omtrent woonarken. Doordat de bestaande wet- en regelgeving reguliere woonarken niet kwalificeert als onroerend goed, kunnen mensen die kiezen voor zo’n woning minder lenen en bovendien moeten ze er meer voor betalen. Jeroen Pels, Hoofd Hypotheken bij Triodos Bank, stelt dat hier een structurele oplossing voor moet komen: “De wet is op dit punt niet eerlijk. Woonarkbezitters vallen tussen het wal en het schip. Onnodig, want vaak zijn onderpand en financieringszekerheid zeker niet minder dan bij gewone woningen.” Triodos pleit voor makkelijkere financiering voor duurzame waterwoningen

De behoefte aan een oplossing neemt bovendien toe, aangezien er steeds meer nieuwbouwlocaties voor duurzame drijvende woningen bijkomen. Triodos geeft aan sterk te geloven in de kracht van de lokale burgerinitiatieven die vaak ten grondslag liggen aan dergelijke projecten. In het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet lijkt het op zijn plaats dat de overheid zich hierbij aansluit en wettelijke obstakels uit de weg ruimt.

Voor de realisatie van Schoonschip moesten de initiatiefnemers maar liefst zeven jaar intensief optrekken met Triodos. Een extra uitdaging was dat het om woonarken gaat die gesplitst moesten worden in appartementsrechten. Ook hierbij was het een probleem dat woonarken niet gelden als onroerend goed. Daardoor was het nodig woonverenigingen op te richten, met lidmaatschapsrecht en pandrechten. Alle hypotheken moesten ongeveer gelijktijdig worden gesloten en passeren. “Het was een zaak van lange adem”, aldus Pels, “maar het resultaat is uniek.” 

Zo zullen de dertig waterkavels van Schoonschip uiteindelijk ruimte bieden aan 46 huishoudens en één collectieve gebruikersplek. De wijk is volgens Triodos met name bijzonder door de combinatie van duurzaamheidsaspecten en sociale cohesie. Zo wekken de woningen voor een groot deel hun benodigde energie zelf op en hebben ze samen één aansluiting op het energienet. Ook vinden er in samenwerking met bedrijven duurzame open source-experimenten plaats en dragen de bewoners actief bij aan een aantrekkelijkere leefomgeving in de omliggende wijk. Al met al ontstaat volgens de initiatiefnemers zo “de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa”.