Rabobank start eerste sessie Food Forward in Friesland

17 april 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Met Food Forward wil Rabobank voorsorteren op een toekomst waarbij er voldoende verantwoord geproduceerd voedsel beschikbaar is voor een groeiende wereldbevolking. Op regionale schaal organiseert de coöperatieve bank sessies waarmee het ondernemers wil prikkelen om na te denken over vernieuwende en duurzame voedselproductiemodellen. Voor aanvang van elke Food Forward-sessie vindt een regioscan plaats, waarbij Friesland als eerste aan de beurt was. Korte conclusie? De leefbaarheid van de provincie staat onder druk door regelgeving.

Vandaag start de eerste Food Forward-sessie in het Friese Irnsum, of Jirnsum zoals de Friezen het zelf plegen te zeggen en schrijven. In aanloop naar vandaag heeft Rabobank een regioscan uitgevoerd, specifiek gericht op mogelijkheden en uitdagingen voor de voedselproductie. Volgens Rabobank gaat de aanblik van de noordelijke provincie stevig veranderen in de komende tientallen jaren, onder meer door politieke en branchematige keuzes voor de zuivelsector als duur van weidegang, vereiste oppervlakte per koe, eisen aan biodiversiteit en mineraal- en CO2-regulering.

Lagere ecologische impact

“Vooropgesteld: het is nog niet zover, de maatschappij draait zelf aan de knoppen van die regelgeving,” stelt Rabo Research analist Lambert van Horen. “De grondslag voor de discussies daarover is duidelijk. We willen lagere ecologische impact. Daar ligt een rol voor de branche en de Rabobank, maar er is zeker perspectief. Friesland beschikt over de minst intensieve veehouderij in Nederland en de provinciale voorzieningsgraad voor zuivel ligt momenteel op 750 procent. Daardoor is het relatief gezien eenvoudiger om te voldoen aan overheidsvisies, bijvoorbeeld voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en nutriëntenkringloop.”

Rabobank start eerste sessie Food Forward in Friesland

Het boven geschetste positieve perspectief ten spijt, Friesland kampt met demografische uitdagingen. Het aantal inwoners op het Friese platteland zal volgens Rabobank met 8,8% dalen tot 2035. Een nog veel grotere daling is er de afgelopen tien jaar geweest in het aantal landbouwbedrijven, met maar liefst 40%. Momenteel resteren er nog zo’n 4.200 in wat dus een provincie met perspectief is, sec gekeken naar potentiële voedselvoorziening.

Minder koeien, minder bedrijven

Rabobank rekent voor wat vermindering van het aantal boeren betekent voor de keten. “Minder productie is minder werkgelegenheid. Niet alleen in Friesland, ook in en buiten Nederland kunnen we dat merken. Minder koeien in de wei, minder bedrijven rondom de Friese kernen, bevolkingskrimp en stedentrek: opgeteld hebben deze factoren negatieve impact op de leefbaarheid van het Friese platteland.”

Met bovenstaand als uitgangspunt start Rabobank vandaag met Food Forward. Food & agri-ondernemers, overheden, onderzoekers, consumenten en Rabobankmedewerkers komen bijeen om gezamenlijk stappen te zetten waarmee toekomstige uitdagingen kunnen worden getackeld. Het moet het startpunt zijn van een nieuwe groene revolutie, gericht op een voedselvoorziening die nog efficiënter moet en tegelijkertijd een lagere ecologische impact heeft. Twee wensen die elkaar op voorhand lijken te bijten, maar door moderne technologie misschien toch verbonden kunnen worden.