Het nut van integrated business planning volgens Henri Wajsblat van Anaplan

12 februari 2019 Banken.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Het van oorsprong Britse Anaplan biedt nieuwe technologie op het gebied van business planning. Banken.nl sprak met Henri Wajsblat, Head of Financial Services Solutions over de meerwaarde van uitgebreide planningsmodellen voor financiële instellingen.

Wat is de propositie van Anaplan?

In een wereld waarin de zakelijke realiteit voortdurend verandert moeten bedrijven snel kunnen reageren en aanpassen. Als brug tussen strategie en uitvoering is gecoördineerde planning van groot belang voor snelle en op data gebaseerde besluitvorming. Het is paradoxaal dat data overal en in grote getale aanwezig is, maar dat bedrijven onvoldoende waarde halen uit hun planning omdat deze niet dynamisch genoeg zijn, te weinig verandervermogen hebben en mogelijk gebaseerd zijn op foutgevoelige legacy systemen die onvoldoende slagkracht hebben om data op de juiste manier in te zetten.

Het nut van integrated business planning volgens Henri Wajsblat van Anaplan

Anaplan levert een dynamisch, samenhangend en intelligent cloud platform, waarmee het bedrijven sneller en beter geïnformeerde besluiten laat nemen en bijdraagt aan snellere en effectievere planning door de hele organisatie heen. We noemen dit Connected Planning. Het verbinden van mensen met data en planning zorgt voor toegenomen waardecreatie. Met het Anaplan-platform kunnen financiële instellingen continu plannen en beslissingen bijna realtime nemen. De cloud-architectuur vereenvoudigt samenwerking door de hele onderneming heen en stroomlijnt het planningsproces. Ten slotte verwerkt Anaplan de input van kunstmatige intelligentie en machine learning in continuous planning, gebruikmakend van signalen van binnen en buiten de eigen onderneming.  

Welke technologie biedt Anaplan aan zijn gebruikers?

Het Anaplan-platform is gebouwd op een eigen engine genaamd Hyperblock, ontworpen door oprichter Michael Gould, een gepromoveerde wiskundige van Oxford University en ervaringsdeskundige in Business Intelligence and Corporate Performance Management. Het Anaplan-platform is ontworpen met de intentie ‘in the cloud for the cloud’, voor de hoogste mate van eenvoud voor zakelijk gebruik. Het betrekken van lokale IT-structuren is vaak beperkt tot data-integratie met kernsystemen en verdeling van toegangsrechten. Veiligheid heeft altijd prioriteit voor Anaplan, we behouden strikte niveaus van ‘security accreditation’. Daarbij bieden we de App Hub, een online marktplaats waar Anaplan en de partnergemeenschap klanten voorzien van ready-to-use toepassingen voor specifieke uitdagingen.

Op welke manier draagt Anaplan bij aan de bedrijfsvoering van financiële instellingen, zoals banken of verzekeraars?

De financiële sector heeft momenteel te maken met drie grote uitdagingen.

  • De regeldruk weegt erg zwaar en blijft in zwaarte toenemen. Hoe kunnen banken, verzekeraars en andere financiële bedrijven waarde blijven creëren uit hun compliance-proces?
  • Digitale ontwrichting heeft invloed op uiteenlopende gebieden van de industrie, wat zowel kansen als risico’s oplevert voor gevestigde financiële bedrijven. Hoe kunnen zij in die context duurzame winst genereren?
  • Data is overal en maakt steeds vaker deel uit van groeistrategieën. Hoe zetten financiële instellingen data in om meer inzicht te verkrijgen en sneller besluiten te nemen?

Op regulatoir gebied biedt het platform van Anaplan ‘scenario modeling’ en toekomstgerichte rapportagefunctionaliteiten. Financiële bedrijven kunnen zodoende inspelen op toekomstige balansen of stress testing, of bijvoorbeeld IFRS17 in het specifieke geval van verzekeraars.

Het Anaplan-platform faciliteert initiatieven op het vlak van digitale transformatie gericht op versimpeling van de IT-architectuur, verbeterde integratie en samenwerking en een meer wendbaar performance management.

Waar financiële instellingen momenteel nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie en machine learning aan het ontdekken zijn, verwerkt Anaplan ze in een planning-omgeving ter ondersteuning van nauwkeuriger voorspellingen en versnelde besluitvorming.

Het nut van integrated business planning volgens Henri Wajsblat van Anaplan

Welk soort financiële instellingen hebben het meeste baat bij diensten van Anaplan, zijn dat de grotere of juist de kleinere spelers en waarom?

Connected planning van Anaplan kan van toegevoegde waarde zijn voor bedrijven van elke omvang. Grote ondernemingen die al lang bestaan hebben vaak te maken met parallelle IT-infrastructuren, die het verzamelen en delen van data over de organisatie bemoeilijken. Besluitvorming op managementniveau kan sterk profiteren van de functionaliteiten van het platform. Aan de andere kant zijn er kleine bedrijven - bijvoorbeeld fintechs of insurtechs - die echter te maken hebben met explosieve groei en daarom continu moeten aanpassen en bijsturen. Anaplan biedt een schaalbare oplossing om die ontwikkeling te ondersteuenen.  

De technologie van Anaplan kan meerdere processen binnen financiële instellingen gaan hervormen, welke processen liggen het meest voor de hand?

Connected planning helpt financiële instellingen om uitdagingen op het gebied van planning, forecasting en rapportage het hoofd te bieden. Dat geldt voor uiteenlopende afdelingen binnen een bedrijf, bijvoorbeeld risk, operations, hr, marketing en noem maar op. Meer nog dan een herdefiniëring van een specifiek proces liggen de grootste voordelen van het Anaplan-platform in de synergie die ontstaat als gevolg van het integreren van modellen van verschillende afdelingen. Meer inzicht zorgt voor betere en snellere besluitvorming.

Welke invloed hebben ontwikkelingen in compliance en regelgeving op de producten en diensten die Anaplan biedt?

De data in het Anaplan-model blijft eigendom van de klant. Het zorgt voor efficiënte aanpassingen van de modellen als er om aanpassingen gevraagd wordt, bijvoorbeeld in het geval van wijzigingen in regelgeving. De vooruitkijkende eigenschappen van het Anaplan-platform stellen financiële instellingen in staat om scenario’s af te spelen waarmee ze optimaal kunnen inspelen op de introductie van nieuwe regels of wijzigingen in bestaande regelgeving.