BNP Paribas IP krijgt hoogste beoordeling Fitch

07 april 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

BNP Paribas Investment Partners is door kredietbeoordelaar Fitch ingedeeld in de categorie ‘hoogste standaardnormen’, de hoogst mogelijke op de schaal van de Fitch rating voor vermogensbeheerders. Fitch geeft 5 hoofdmotieven voor zijn besluit. De kredietbeoordelaar is positief over de diversificatie, lopende reorganisatie, controlekader, beleggingsproces en outsourcing van de vermogensbeheerder.

Diversificatie

Het wereldwijde en gediversifieerde beheer van BNP Paribas Investment Partners onderscheidt zich door een gevestigd bedrijfsmodel en een breed scala van beleggingscapaciteiten. Bovendien is de cliëntenstructuur gespreid, voornamelijk in Frankrijk en de Benelux, waarbij privébeleggers en institutionele klanten ongeveer gelijk zijn vertegenwoordigd.

Reorganisatie naar business lines

De druk op de bedrijfstak vertaalde zich sinds 2010 in een uitstroom van middelen en een daling van de winstgevendheid. Dit bracht de directie ertoe de bedrijfsvoering te rationaliseren en reorganiseren. In oktober 2013 werd een omvangrijk reorganisatieprogramma aangekondigd dat tot doel heeft om de activiteiten beter af te stemmen op de behoeften van de klanten, de eigen deskundigheid en de groeiregio’s.

BNP PARISBAS IP - Fitch Ratings

Doeltreffend controlekader

BNP Paribas Investment Partners beschikt enerzijds over een doeltreffend en goed verankerd kader voor corporate governance en risicobeheer. Anderzijds houden sterke en onafhankelijk controlefuncties goed toezicht op de activiteiten. Zij bewaken met behulp van modulaire en geïntegreerde controle-instrumenten aandachtig alle risicobronnen, ongeacht de beheercentra en de beleggingspartners.

Robuust en zorgvuldig beleggingsproces

De beleggingsprocessen richten zich vooral op fundamentele factoren, krijgen steun van diepgaand onderzoek en worden consistent en zorgvuldig toegepast. De beleggingsfuncties van BNP Paribas Investment Partners beschikken over voldoende en competente medewerkers.

Uitbesteding activiteiten

De functies middle- en back-office zijn uitbesteed aan BNP Paribas Securities Services (BP2S). Het onafhankelijke beheer van de posities in het front-office, de kwaliteit van de informatie en de waarderingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de operationele beleggingsteams van BNP Paribas Investment Partners. Verschillende projecten, waaronder de opnieuw in eigen huis opgenomen productie van rapporten voor institutionele beleggers, kunnen de operationele effectiviteit verder verbeteren.