ABN AMRO: mkb doet nog weinig met big data

19 september 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Volgens onderzoek van ABN AMRO vindt het merendeel van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf big data niet relevant genoeg om erin te investeren. Bij het kleinbedrijf doet driekwart niets met big data en van het middenbedrijf de helft niets. Een voorname conclusie van het onderzoek luidt hoe groter het bedrijf, hoe meer aandacht voor big data.

Onder big data kan men een heleboel verstaan. In het kort komt het neer op één of meerdere datasets die te groot en te ongestructureerd zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden, laat staan met puur menselijke kracht. Multinationals gebruiken vaak complexe toepassingen om uit oceanen van data nuttige inzichten te extraheren, inzichten die bijdragen aan meer kennis over klanten. Kennis waarmee ze de strategie en benadering van klanten verder kunnen verfijnen en zodoende economisch welvaren.

Belangrijke rol schaalgrootte

Onderzoeksbureau Kantar TNO deed in opdracht van ABN AMRO naar de rol van big data in het midden- en kleinbedrijf. In totaal werden 614 bedrijven onderzocht. Is er aandacht voor en zo ja, in welke mate? Er blijkt een evenredig verband te staan tussen de grote van een bedrijf en de waardering van big data. Hoe groter een bedrijf, hoe meer waarde het ziet in het gebruik van big data. Bij het kleinbedrijf vindt 75% big data niet relevant genoeg om geld of tijd in te investeren. Bij de middenbedrijven geldt dat nog steeds voor ongeveer de helft. Gebrek aan prioriteit, kennis of informatie over big data vormen volgens ABN AMRO de grootste hindernissen voor het mkb om aan de slag te gaan met big data.

ABN AMRO: mkb doet nog weinig met big data

Een sterke minderheid van 14% verwacht dat de inzet van big data de omzet sterk gaat verhogen. Bijna de helft (40%) denkt van niet. Kennelijk is er nog een grote groep die er nog niet over uit is. Hoewel momenteel niet echt overtuigd is de meerderheid er wel van overtuigd dat big data in de toekomst belangrijker wordt. Kleine bedrijven verwachten binnen drie tot vijf jaar met big data aan de slag te gaan, middenbedrijven gemiddeld twee of drie jaar eerder. Gevraagd naar welk bedrijfsonderdeel het meest kan profiteren van big data luidt het antwoord marketing en sales.

Kansen blijven onbenut

ABN AMRO stelt dat mkb'ers die momenteel niet met big data bezig zijn, kansen laten liggen. "De grote kracht van het mkb is flexibiliteit en big data kan helpen bij het snel nemen van beslissingen. Data-analyse biedt het mkb beter inzicht in klantgedrag, leidt tot efficiëntere productieprocessen en heeft de potentie om kansen te creëren die vergelijkbaar zijn met die van grotere ondernemingen", zegt Nora Neuteboom, econoom bij ABN AMRO.

"Voor veel mkb'ers is het moeilijk om na te denken over de mogelijkheden van big data. Om deze impasse te doorbreken kunnen zij starten met experimenteren. Door vanuit de richtlijnen van AVG alvast te inventariseren welke type data een bedrijf genereert en welke data waardevol kan zijn, kan het mkb in kleine stappen bekender raken met big data. Daarnaast is het aangaan van samenwerkingsverbanden een goede optie. Ook hier kan kleinschalig mee worden gestart door bijvoorbeeld in contact te komen met big data specialisten en deskundigen via brancheorganisaties of andere netwerkverenigingen. Vooral in de beginfase is het belangrijk ervaringen op te doen die nauw verbonden zijn aan de eigen bedrijfsactiviteit. Dat houdt het voor de mkb'er overzichtelijk en transparant."