ABN AMRO: Bouwsector zal in 2015 herstellen

31 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De eerste verbeteringen in de bouw worden volgens ABN AMRO in 2014 zichtbaar. Zij verwacht dat de bouwproductie dit jaar slechts met 1% zal dalen. De lichte economische groei en aantrekkende bedrijfsinvesteringen dempen de dalende productie. Hiermee wordt 2014 een overgangsjaar naar echt herstel in 2015. In dat jaar zal de bouwsector over de gehele linie herstellen. Dit komt enerzijds doordat investeringen van bedrijven zullen aantrekken en de particuliere consumptie een lichte groei zal laten zien. Anderzijds verwacht ABN AMRO dat de woningmarkt in 2014 de bodem zal bereiken waarna herstel van de woningbouw, de belangrijkste sector voor de bouw, kan volgen.

Productie woningbouw stijgt met 3,5% in 2015

In 2014 verwacht ABN AMRO voor de woningbouw nog een daling in de productie van 2,5%, maar in 2015 is de verwachting dat sprake zal zijn van een groei van 3,5%. Deze groei wordt nog wordt gedempt door onder andere de hoge grondprijzen. Het eerste herstel doet zich naar verwachting voor bij renovatieprojecten. Gesteund door de btw-verlaging op arbeid kan de renovatiemarkt volgens ABN AMRO aan kracht winnen. De nieuwbouwproductie zal echter in groei achterblijven, omdat het aantal afgegeven vergunningen nog geen herstel laat zien. Ook investeren woningbouwcorporaties minder als gevolg van de verhuurdersheffing. Toch verwacht ABN AMRO in 2015 een plus in de nieuwbouw-productie, nu bouwbedrijven te maken hebben met overcapaciteit en de productie sneller op gang kunnen brengen.

ABN AMRO - Bouwsector

Utiliteitsbouw voorop in herstel

De utiliteitsbouw kan in 2014 al van de aantrekkende economie en stijgende bedrijfsinvesteringen profiteren. ABN AMRO verwacht dat dit herstel in 2015 zal doorzetten. Deze zal zich het eerst manifesteren in de renovatie van utiliteitsgebouwen, voordat de nieuwbouw een stijging zal laten zien. ABN AMRO verwacht met name groei in de bouw van opslagruimten en industriële gebouwen, wat past in de trend van online winkelen en de verwachte groei van de industrie. Voor maatschappelijk vastgoed blijft een constante vraag bestaan.

Ook voor grond- water- en wegenbouw lichte groei in 2015

ABN AMRO verwacht dat de grond- water- en wegenbouw in 2014 nog last zal hebben van de overheids-bezuinigingen. Dit zal met name nieuwbouwprojecten raken. De overheid blijft wel geld vrijmaken voor het onderhoud en beheer van de infrastructuur. In 2015 wordt lichte groei verwacht door de aantrekkende bedrijfsinvesteringen.