Seed-stage startups moeten meer doen om kapitaal aan te trekken

23 juli 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Negen van de tien fintech startups schoppen het niet voorbij de kiemfase, het vroegste stadium van een startup. Durfinvesteerders wachten in toenemende mate met investeren tot een startup één of twee stapjes verder ontwikkeld is. Voor startups brengt dat extra uitdagingen met zich mee. Maar er is ook goed nieuws: het aantal verschillende financieringsvormen neemt toe.

Wereldwijd opereren volgens internationaal fintech platform Medici zo’n 11.000 startups op het gebied van fintech. In 2017 trokken deze bedrijven gezamenlijk een formidabele som van $27,4 miljard venture capital (durfkapitaal) aan. Een bedrag dat niet eerder vertoond was. De sectoren ‘Betalen’ en ‘Lenen’ wisten het leeuwendeel van dat bedrag aan te trekken. Medici vergelijkt de situatie van 2010 met die van 2017 en richt zich in het bijzonder op de verdeling van de investeringsgelden over de verschillende startup-stadia.

Seed-stage krijgt het moeilijker

In 2010 trokken fintech startups die zich in de absolute beginfase (de kiemfase of seed-stage) bevonden $205,3 miljoen durfkapitaal aan. Verdeeld over het aantal startups uit die categorie kwam dat uit op een gemiddelde van $6,84 miljoen per bedrijf.

Veel startups komen niet aan volgende fase toe

Zeven jaar later - in 2017 - is het totaal geïnvesteerde bedrag in seed-stage startups toegenomen naar $851 miljoen. Dat lijkt op het oog goed nieuws, maar de gemiddelde investering nam af naar $3 miljoen per bedrijf. Durfinvesteerders (Angel investors) lijken terughoudender te zijn geworden en hun kaarten pas in een latere fase op tafel te leggen, als duidelijk is dat een startup écht succesvol gaat zijn. De tijd van gekte en dat vele startups werden gezien als de nieuwe kip met de gouden eieren lijkt voorlopig even voorbij.

Significante investeringen nodig

“Met 9 uit 10 startups die ten onder gaan, moet degene die doorbreekt niet alleen stapsgewijs beter zijn dan de concurrentie, maar ook een tien keer betere ervaring bieden”, zegt Medici. “Om die ene succesvolle startup te worden zijn significante investeringen nodig in organisatie en personeel. Het komt allemaal neer op kapitaal: om volledige marktkennis te verkrijgen, onderzoek te doen, het product te bouwen, te testen enz. Niets van dat alles is mogelijk zonder voldoende funding.”

Bovenstaande berichtgeving zal beginnende ondernemers niet bijzonder positief stemmen. Maar er is een lichtpunt, namelijk een diversificatie van financieringsvormen. Medici noemt meerdere vormen van crowdfunding, overheid-gesponsorde financiering en investeringsfondsen van grote banken. Het platform spreekt van een ‘democratisering van startup financiering’.