Rabo en Wereld Natuur Fonds gaan partnerschap aan

27 maart 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank en het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn een samenwerking aangegaan, waarbij de expertise van de bank op het gebied van financiering en food en agri wordt gekoppeld aan WNF’s kennis van natuurlijke hulpbronnen. Doel van de samenwerking is het realiseren van een versnelde toepassing van duurzame praktijken binnen de wereldwijde food en agri waardeketens.

Belangrijk onderdeel van de Rabo strategie achter deze samenwerking is dat de bank op twee niveaus actief is, aldus Bas Rüter, Directeur Duurzaamheid bij de Rabobank. “Ten eerste helpen we klanten bij de overgang naar een duurzamer bedrijfsmodel. Hiervoor hebben we ideeën en inspiratie nodig. Dankzij het partnerschap met het WNF kunnen we voorbeelden tonen van goede samenwerkingen tussen verschillende sectoren en regio’s. Op het tweede niveau zijn we zelf onderdeel van de oplossing. Zowel voor onze klanten, maar ook door onze duurzaamheidsinzichten te delen met verschillende stakeholders. We moeten de koers van de sector bepalen en een proactieve rol spelen in het verduurzamen van de gehele waardeketen.”

Rabobank WNF

Voordelen partnerschap

Het partnerschap draagt bij aan de verduurzaming van grondstoffenketens. Het WNF beschikt bijvoorbeeld over een enorme hoeveelheid specialistische kennis. Wel lijkt het WNF vaak ambitieuzer dan de stapsgewijze aanpak waaraan veel klanten van de bank de voorkeur geven. Rüter is echter van mening dat dat niet per se slecht hoeft te zijn. “Dankzij een open en constructieve dialoog met het WNF kunnen we uitleggen waarom onze klanten veranderingen soms langzamer doorvoeren dan het WNF graag zou zien. En vice versa. Je kunt de twee groepen samenbrengen om problemen te bespreken. Een voorbeeld hiervan is de aquacultuursector in Chili. Daar vonden we elkaar in onze gedeelde ambitie om natuur te beschermen en tegelijkertijd de criteria voor een solide business case te leveren. In Noord-Amerika en West-Europa ondersteunden we de invoering van het certificeringsprogramma van de Aquaculture Stewardship Council (ASC). Daardoor weten we dat de prijsniveaus van gecertificeerde producten over het algemeen beter zijn. Door in Chili proactief een duurzamere sector te ontwikkelen, komen onze klanten in contact met nieuwe klanten in nieuwe regio’s en krijgen ze een betere prijs voor hun producten. Bovendien leidt implementatie van duurzamere productiemethoden in de toeleveringsketen tot minder ziektes. Dat maakt het bedrijfsmodel van onze klanten robuuster.”

Inzicht in de grenzen

De Rabobank werkt met het WNF ook aan de ontwikkeling van een risk assessment tool. Hierbij zijn ook andere partners betrokken, waaronder Fauna and Flora International, Natural Value Initiative, Stichting De Noordzee, Scomber en Synnervate. Via de risk assessment tool kunnen beleggers en financiële instellingen de duurzaamheidsprestaties van hun wildvangst, seafoodbeleggingen en kredietverleningsactiviteiten beoordelen en verbeteren. Financiële instellingen kunnen goed onderbouwde besluiten nemen door duurzaamheidscriteria beter te verankeren in hun due diligence processen.

Rüter legt uit dat vooruitgang wordt geboekt doordat alle relevante spelers bij de discussies betrokken zijn. “Wij willen klanten laten zien dat de risk assessment tool geen last, maar juist een hulpmiddel is. Sectorspecialisten gebruiken het om meer inzicht te krijgen in de continuïteit van hun bedrijfsmodel. Indicatoren die momenteel nog als niet-financieel te boek staan, zullen binnen de financiële sector steeds gewoner worden. De reden hiervoor is simpel: we beginnen met ons huidige model de maximale productiecapaciteit van de aarde te bereiken. Daarom moeten we inzicht krijgen in waar de grenzen van onze productiesystemen liggen. Als we dat niet doen, hebben we binnenkort een acuut probleem.”