Internetbankieren populair onder oudere klanten ABN AMRO

29 mei 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Oudere klanten van ABN AMRO maken bovengemiddeld veel gebruik van internetbankieren. Gemiddeld maakt 86% van de ABN AMRO klanten gebruik van internetbankieren, waar dat onder 65-plussers zelfs 90% is. Het veelvuldig interbankieren heeft wel een andere kant, met mobiel bankieren blijven ze namelijk ver achter, vergeleken bij andere leeftijdsgroepen. Slechts 26% van de senioren bankiert mobiel, waar 66% het gemiddelde is.

Na decennia met cheques, papieren overschrijvingen en papieren afschriften te hebben gewerkt moet het voor ouderen ook niet eenvoudig zijn. In ongeveer vijftien jaar tijd is het regelen van bankzaken behoorlijk op zijn kop gezet. Er wordt nog wel eens smalend gelachen om de digitale capaciteiten van 65-plussers, maar intern onderzoek van ABN AMRO wijst uit dat ze de website van ABN AMRO in elk geval goed kunnen vinden. Maar liefst 90% van de oudere klanten doet aan internetbankieren.

Ouderen actief met internetbankieren

Door het massale gebruik van internet kunnen ouderen een belangrijk deel van hun financiële zelfstandigheid behouden en dat is belangrijk. "Senioren vinden het terecht belangrijk om zo lang mogelijk op een goede en veilige manier zelf hun bankzaken te kunnen doen. Online bankieren helpt hen daarbij. ABN AMRO biedt begeleiding en geeft workshops aan ouderen die online hun bankzaken willen doen, maar nog onbekend zijn met de mogelijkheden. Ook zijn er momenten dat deze en de reeds online bankierende klanten behoefte hebben aan ondersteuning bij het nemen en praktisch organiseren van financiële beslissingen, bijvoorbeeld bij het op orde brengen van rekeningen of advies tegen financieel misbruik”, aldus Alex Terpstra, Directeur Klantbeleving bij ABN AMRO.

Financieel redzaam blijven

ABN AMRO maakt gebruik van financiële zorgcoaches om ouderen bij de les en de tijd te houden. Dit past goed binnen het streven om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Immers, je bent meteen een stuk minder kwetsbaar als je je bankzaken niet hoeft uit te besteden, maar alles zelf kunt doen. Nery Anderson is Directeur Dagelijkse Bankzaken bij ABN AMRO en licht toe: "We introduceren financiële zorgcoaches, die oudere en minder mobiele klanten op locatie extra ondersteuning bij hun bankzaken bieden. De financiële zorgcoaches staan ook klanten bij voor wie de stap naar online bankieren groot is, bijvoorbeeld in het leren omgaan met Internet en Mobiel Bankieren. Daarbij is ons streven ouderen te stimuleren financieel redzaam te blijven en zo grip op hun bankzaken te houden."

Mobiel bankieren minder populair

Ouderen weten de weg naar het internet dus goed te vinden en waar nodig krijgen ze hulp van ABN AMRO. Ze zijn echter heel wat minder actief met mobiel bankieren via de app. Slechts 26% van de senioren gebruikt de mobiel bankieren app voor de bankzaken, terwijl het gemiddeld van de ABN AMRO klanten 66% is. Hoewel het gebruik van een smartphone wel in opkomst is onder ouderen zien zij hier volgens de bank minder toegevoegde waarde in. Gemiddeld ligt het smartphonebezit iets lager dan bij andere leeftijdsgroepen, al is dat verschil veel kleiner dan verwacht, kijkend naar de matige populariteit van mobiel bankieren onder ouderen.