Rabobank gaat olympische springstal veilen

24 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Curatoren en Rabobank hebben besloten om springstal Eurocommerce te veilen. De veiling, die via internet plaatsvindt, staat gepland op 7 april 2014. Diverse toppaarden, waaronder het paard London dat op de Olympische Spelen twee keer zilver behaalde, komen zo onder de veilinghamer. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het vonnis dat de Rechtbank Gelderland wees op 5 maart 2014. Curatoren en Rabobank hebben vastgesteld dat stal Eurocommerce niet rendabel valt te exploiteren en zien daarom geen andere verantwoorde mogelijkheid dan een veiling, mede in het belang van alle schuldeisers.

Betwiste verkoop stal

Enkele maanden voor het faillissement van Eurocommerce had Ger Visser senior de springstal die deel uitmaakte van vastgoedconcern Eurocommerce, verkocht aan zijn zoon. Bij verkoop van deze stal werd niet daadwerkelijk een koopprijs betaald en werd (vlak voor de overdracht) een vordering van bijna €40 miljoen van Eurocommerce op de springstal kwijtgescholden. De koopsom werd weggestreept tegen een sponsorcontract dat Visser senior namens het in financiële nood verkerende Eurocommerce nog afsloot met Visser junior. Hierdoor verwierf Visser junior zonder feitelijke betaling een springstal die (nagenoeg) schuldenvrij was. Dit benadeelde schuldeisers van Eurocommerce voor vele miljoenen euro’s.

Rabobank gaat olympische springstal veilen

Benadeling schuldeisers

Rabobank leek als belangrijke schuldeiser van Eurocommerce geen verhaal meer te hebben op de door Eurocommerce aan haar verpande vordering van circa €40 miljoen, omdat deze vordering vlak voor de overdracht van de stal was kwijtgescholden. In het vonnis van 5 maart 2014 heeft de rechtbank geoordeeld dat Eurocommerce en de vennootschap van Visser junior wisten dat de overdracht zou leiden tot benadeling van de schuldeisers van Eurocommerce. Ook deze vordering van curatoren werd op grond van de zogenaamde ‘faillissements-pauliana’ geheel toegewezen.

Overdragen waardevolle springpaarden

Nadat de springstal aan zijn vennootschap was overgedragen, heeft Visser junior nog pogingen ondernomen om alle waardevolle springpaarden over te dragen aan andere (aan de familie Visser) gelieerde vennootschappen. De rechtbank heeft beslist dat geen sprake was van een rechtsgeldige overdracht van deze paarden, zodat deze allen nog eigendom zijn van de springstal. Curatoren en Rabobank hebben op de meest waardevolle paarden beslag liggen.

Nieuwe bestuurder benoemd

In opdracht van curatoren een inventarisatie gemaakt van de positie van de stal Eurocommerce. Tijdens de inventarisatie is gebleken dat van de ruim 100 aanwezige paarden per datum overdracht van Visser senior aan Visser junior, alleen nog de circa 30 door Rabobank beslagen paarden aanwezig zijn. Nog niet precies duidelijk is wat er met de andere paarden is gebeurd. Wel is inmiddels duidelijk dat het voortzetten van de stal Eurocommerce financieel geen haalbare kaart is. Want ondanks de successen van de paarden op toernooien, zijn de inkomsten onvoldoende om de stal Eurocommerce rendabel te exploiteren. Een veiling is daarmee onafwendbaar.