Lager opgeleide oudere vrouwen meest financieel bewust

24 januari 2018 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Van alle Nederlanders zijn lager opgeleide oudere vrouwen en hoger opgeleide oudere mannen het meest financieel bewust. Dat komt naar voren uit onderzoek dat financiële dienstverlener Aegon heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction. In het geval van laagopgeleide vrouwen geldt dat zij vooral behoefte hebben aan controle, bij hoogopgeleide oudere mannen geldt dat ze vooral nadenken over de middellange en lange termijn.

Het onderzoek naar financieel bewustzijn onder Nederlanders nam drie jaar in beslag. Speciale aandacht was er voor de gebieden omgaan met geld, voorbereid zijn op eventuele financiële tegenvallers en pensioenen. Onder andere de universiteiten van Tilburg en Maastricht, Stichting Weet wat je besteedt en financieel expert Annemarie van Gaal waren betrokken bij de studie.

Laag opgeleide vrouwen gaan bewust met geld om

Uit het onderzoek van Aegon komt een FinQ-score naar voren, wat vrij vertaald overeenkomt met de term financieel IQ. De FinQ-score geeft het financieel bewustzijn en de financiële vaardigheden van Nederlanders weer. Het financieel bewustzijn wordt uiteindelijk bepaald door kennis, houding en gedrag op vijf deelgebieden.

  1. Omgang met geld op dit moment.
  2. Geld apart zetten voor later.
  3. Bewuste voorbereiding op de toekomst.
  4. Behoefte aan controle.
  5. Regelen van de financiële situatie.

De hoogste FinQ-score wordt behaald door laagopgeleide oudere vrouwen en hoogopgeleide oudere mannen. Het grootste verschil tussen deze twee groepen is dat de vrouwen een sterkte behoefte hebben aan controle over de huidige financiële situatie, terwijl de groep mannen vooral bezig is met de financiële situatie later. Denk hierbij vooral aan pensioen.

Behoefte aan controle

Van de ondervraagde personen geeft 80% aan behoefte te hebben aan financiële controle. Daarmee wordt overigens bedoeld controle over de eigen financiële situatie, niet controle van buitenaf. Een bijna even groot deel (83%) geeft aan voldoening te halen uit het op orde hebben van de financiën. Kijken we naar de toekomst dan zien we de kennis en het bewustzijn zienderogen dalen. Meer dan de helft (54%) heeft geen goed idee van de pensioeninkomsten later en slechts weinig Nederlanders hebben zaken als overlijdensrisicoverzekering (17%) of levensverzekering (15%) goed geregeld.

Focus op korte termijn

Directeur Paul Verheggen van Motivaction bevestigt de focus op de korte termijn: “Nederlanders vinden een goed pensioen wel belangrijk maar doen er zelf weinig aan. Ze willen zoveel mogelijk controle hebben over hun financiële situatie, maar dat is vooral op de korte termijn gericht. Ze houden zelf geen rekening met eventuele financiële tegenvallers of met het feit dat ze na pensionering nog een aantal jaar financieel onbezorgd willen leven.”

Maarten Edixhoven, CEO van Aegon Nederland, wijst op minder overheidsbemoeienis als belangrijke reden om de financiële situatie toch vooral op orde te hebben. “De overheid treedt terug en mensen moeten steeds meer zelf financiële keuzes maken. Financieel bewustzijn wordt dus steeds belangrijker, maar de aandacht daarvoor op scholen of op het werk is vaak nog niet zo groot. Mensen vinden het vaak lastig om financiën te doen, maar heerlijk om het gedaan te hebben. We willen Nederlanders laten zien dat ze sterker zijn dan ze vaak beseffen en ze helpen om bewuste keuzes te maken voor hun financiële toekomst.”

Geldtest

Om meer bewustzijn te creëren kondigde Aegon onlangs de Goed met Geldttest aan. Dit is volgens Aegon een laagdrempelige manier waarop Nederlanders binnen drie minuten weten hoe het staat met hun financieel bewustzijn. Met behulp van diverse vragen geeft de test aan wat de financiële status is van de persoon die hem invult. De test is gratis te doorlopen op internet.