Sector financiële dienstverlening verloor 1.500 banen in december

15 januari 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Terwijl de Nederlandse economie alweer enige tijd in de lift zit, blijft de financiële sector een zorgenkindje. Het aantal banen in deze sector daalde in december met 1.500 stuks. Volgens personeel- en salarisadministrateur ADP is de financiële sector de enige sector in Nederland waar sprake is van een afname in het aantal banen.

Veel banken presenteerden dit jaar mooie periodieke cijfers, mede door het gunstige economische tij en effectieve reorganisaties in de afgelopen jaren. Het aantal banen in de sector blijft echter afnemen. Het jaar 2017 beloofde op voorhand al niet heel veel goeds. In februari van vorig jaar voorspelde het UWV namelijk al een afname van 7.000 banen, bovenop de 5.000 van 2016.

Digitalisering

De totale werkgelegenheid in Nederland nam in december nog toe met 28.000, vooral dankzij de zakelijke dienstverlening waar ruim 22.000 banen bijkwamen. Eigenlijk laten alle sectoren groei zien, behalve de financiële sector en daarmee bevindt deze zich in een bijzondere positie. ADP becijfert het banenverlies (dan wel groei, in andere sectoren), maar geeft hier verder geen verklaring voor. Een voorname oorzaak is echter te vinden in de digitalisering van de bankensector. Veel processen worden geautomatiseerd. Er wordt volop getest met chatbots die de traditionele klantenservice het werk uit handen nemen of computerprogramma’s die helpen bij het prijzen van producten. Niet zelden geldt automatisering echter ook als ondersteuning van de bestaande medewerkers, in plaats van simpelweg vervanging.

Daling aantal banen in financiële sector zet door

Nu is de maand december misschien sowieso een maand waarin van meer mensen afscheid wordt genomen, het einde van het jaar is immers een administratief mooi moment om een contract af te laten lopen. De situatie van december en eigenlijk van heel 2017 past echter in een zorgwekkende trend voor de financiële sector. Een trend die al begon bij de uitbraak van de financiële crisis in 2008. De sector verloor sindsdien alleen in Nederland al meer dan 60.000 banen als gevolg van voornamelijk reorganisaties.

Brexit

Zijn er dan geen positieve lichtpuntjes te ontwaren? De tijd zal het leren, maar de digitalisering zal niet afnemen, maar juist eerder oplopen. Waar de Nederlandse financiële sector nog wel banengroei uit kan halen is de overheveling van arbeidsplaatsen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland, als gevolg van brexit. Hoeveel dat er gaan worden, hangt af van meerdere factoren, waaronder het vestigingsklimaat van Nederland en de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.