Ervaringen van Topicus bij het samenwerken met grote banken

09 januari 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Moeten banken bang zijn voor de opmars van fintechs?” Topicus sprak hierover op het eFinancials event. Een event waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat. De presentatie van Topicus ging in op ervaringen bij het samenwerken met grote banken. Daarin valt het een en ander te verbeteren. Als het ons lukt om de verbeteringen samen met de banken te realiseren, dan kunnen grote financiële instellingen net zo snel en actueel de markt op als fintechs. Tijdens de presentatie werden er drie hoofdpunten benoemd die in dit artikel zullen worden besproken.

Afstand verkleinen tussen ontwikkelaar en gebruiker

De informatie passeert te veel afdelingen. Door de afstand tussen gebruiker en ontwikkelaar te verkleinen is de kans groot dat er minder informatie en context verloren gaat. Zie het als een “door-fluisterspel” met zes partijen: de eindboodschap is nooit hetzelfde als de boodschap aan het begin.

Purpose driven

De omslag naar een purpose-driven team zal ook een stap in de goede richting zijn. Huidige teams zijn erg taak-georiënteerd, de ene na de andere feature wordt gemaakt. Helaas levert dit niet het best mogelijke resultaat op. Door samen met de opdrachtgever doelen op te stellen kunnen teams zelf invulling geven aan hoe ze de doelen willen behalen. Dit zorgt voor creatievere en betere oplossingen, een gemotiveerd team en een kortere afstand tussen ontwikkelaar en gebruiker.

Outcome gebaseerd

Door de focus te leggen op de ‘outcome’ in plaats van de ‘output’, worden de meest relevante taken als eerste opgepakt. Combineer dit met het frequent uitbrengen van features in korte periodes. Zodoende is het mogelijk om continu te meten en bij te sturen en wordt het proces gebaseerd op rationaliteit in plaats van onderbuikgevoelens.

Ervaringen van Topicus bij het samenwerken met grote banken

Community

Tijdens het eFinancials event waren ook andere bedrijven aanwezig die kennis en ervaringen deelden. Hieronder een greep uit de werkwijzen die worden toegepast bij de verschillende organisatie. Zo vertelde Bunq over de toegepaste, eigen werkwijze en hoe deze methode verschilt van andere banken. Belangrijk in dit proces is de community, een platform om samen met klanten kennis te delen, vragen te stellen en te discussiëren over nieuwe wensen. Door “votes” toe te kennen, wordt er waarde gegeven aan bijvoorbeeld nieuwe features. Op deze manier wordt de afstand tussen ontwikkelaar en gebruiker verkleind.

Bankierenapp voor jongeren

De Belgische bank KBC deelt op het evenement ervaringen over de bankierenapp speciaal gelanceerd voor jongeren. Deze app is helemaal aangepast aan de “Facebook-tijdgeest”. Om de communicatie met de jongeren te bevorderen heeft het team chatbots ingezet. Hier kunnen de jongeren dagelijks terecht met allerlei (bank)vragen.

In plaats van het uitbreiden van de ‘standaard bank-app’, werd heel bewust voor differentiatie gekozen: “Hoe maken we bankieren aantrekkelijk voor jongeren?”. Hier spreekt heel erg een purpose-driven aanpak. Gecombineerd met een snelle validatie-cyclus levert dat interessante inzichten op. Bijvoorbeeld iets wat KBC niet had verwacht: jongeren praten dagelijks tegen de chatbot, zelfs om hun emoties te delen.”

Focusgroepen

MoneYou introduceert een nieuwe bankrekening. Bij deze bankrekening staat een app centraal. Het gehele proces van het aanvragen van een betaalrekening kan worden voltooid in deze applicatie. Bij de concretisering van de app zijn tientallen gesprekken gehouden met de focusgroep ‘millennials’. Uit deze sessies zijn concepten gevalideerd. Door continu te valideren met de doelgroep, ontwikkelt de dochteronderneming van ABN AMRO een product waarbij iedere keuze onderbouwd is.

Een gelijke strijd!

Fintechs onderscheiden zich vooral door de methode waarop producten worden ontwikkeld. Juist daarvan kunnen de banken veel van leren. Divisies van banken passen al wel methodes zoals ‘purpose driven’ en ‘outcome based’ toe, wat te zien is bij onder andere MoneYou en KBC. Maar willen banken echt niets te vrezen hebben van de opkomst van fintechs, dan is een bedrijfsbrede omarming van deze nieuwe werkwijzen noodzakelijk.