DSI maakt eindtermen beleggingsprofessionals bekend

25 oktober 2017 Banken.nl 1 min. leestijd

DSI maakt zich hard voor een integere en deskundige financiële sector. Samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van eisen voor vakbekwaamheid. De eindtermen waaraan beleggingsprofessionals moeten voldoen voor certificering zijn nu bekendgemaakt.

Vanaf januari 2018 moeten beleggingsprofessionals voldoen aan de richtsnoeren van de Europese toezichthouder European Securities and Markets Authority (ESMA). Bedrijven uit de financiële wereld die zich bezighouden met beleggen moeten vanaf begin volgend jaar zelf kunnen aantonen dat hun medewerkers voldoen aan de opgelegde criteria voor vakbekwaamheid.

DSI maakt eindtermen beleggingsprofessionals bekend

DSI is opgericht door de sector zelf, om integriteit en deskundigheid te bevorderen. Het voorziet in een openbaar register waar met behulp van verschillende soorten certificeringen duidelijk wordt dat zowel de adviseur als het bedrijf de DSI-normen naleeft. Beleggingsprofessionals worden periodiek getoetst op vakbekwaamheid, kennis moet voortdurend bijgehouden. Vakbekwaamheid is een veelzijdig begrip, waaronder evengoed financiële kennis als ethiek kunnen vallen.

Korte tijd geleden bracht DSI al concept-eindtermen naar buiten, waaraan voldaan moet worden voor de ESMA-voorschriften. Hiermee hielp DSI werkgevers op weg voor het bespoedigen van procedures om werknemers te laten voldoen aan ESMA. Nu brengt DSI ook de definitieve eindtermen naar buiten. De eindtermen zijn van toepassing op drie registers: DSI Beleggen Standaard, DSI Beleggen Maatwerk en DSI Informatieverstrekker.

De Eindtermen DSI zijn online te raadplegen.