Rabobank en VN lanceren voorziening van $1 miljard voor duurzame landbouw

18 oktober 2017 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft in het teken van zijn nieuwe wereldwijde programma ‘Kickstart Food’ een voorziening gelanceerd van $1 miljard voor het subsidiëren van initiatieven omtrent landherstel en bosbescherming. Op deze manier wil de grootbank de transitie naar een duurzamere voedselproductie stimuleren. De voorziening werd opgezet in samenwerking met UN Environment, het milieuprogramma van de Verenigde Naties.

De wereldbevolking groeit richting de 9 miljard mensen. Dit gegeven vormt een enorme uitdaging voor de internationale voedselproductie. Tegelijkertijd neemt bovendien de beschikbaarheid van geschikte landbouwgrond af. Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden zal de wereldwijde voedselproductie moeten toenemen, maar dit staat in schril contrast met de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan, aangezien juist landbouw en voedselproductie een grote impact hebben op klimaatverandering en milieu. Volgens de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties moet voor 2050 de voedselproductie groeien met ten minste 60%, terwijl de ecologische voetafdruk van de landbouw met 50% zou moeten worden teruggebracht om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.

Om bij te dragen aan de doelstellingen die gesteld zijn op het gebied van verduurzaming van de internationale voedselproductie, heeft Rabobank besloten een samenwerking aan te gaan met UN Environment, het milieuprogramma van de Verenigde Naties, en enkele andere grote wereldwijde spelers in het internationale voedsel- en duurzaamheidsdomein. Als onderdeel van deze samenwerking hebben de Rabobank en UN Environment een financiële voorziening gelanceerd van $1 miljard. Deze publiek-private voorziening zal ingezet worden om initiatieven voor het herstel van landbouwgrond en bescherming van bossen te stimuleren. “Ons doel is dat in 2030 100% van onze klanten een algemeen geaccepteerd duurzaamheidscertificaat heeft behaald, met daarin ook eisen rondom duurzaam bodembeheer”, stelt de grootbank op haar website.

Rabobank en VN lanceren voorziening van 1 miljard voor subsidieren van herstel van landbouwgrond en bosbescherming

Duurzaam bodemmanagement

Om zijn doel op het gebied van duurzaam bodemmanagement te bereiken, zal Rabobank zich proactief sterk maken voor duurzaamheidscertificering onder klanten. De bank helpt klanten bij het verkrijgen van deze certificering door hen te adviseren over duurzame productiemethodes en bodemmanagement. De voorziening van $1 miljard wordt vervolgens ingezet om klanten subsidies te kunnen bieden om op grote schaal te werken aan het herstel van hun landbouwgronden en om boskap voor nieuwe landbouwgrond tegen te gaan. Voor de landbouwklanten levert dit bovendien het voordeel op dat hun risicoprofiel verbeterd, waardoor zij in de toekomst makkelijker toegang kunnen krijgen tot leningen.

Met de voorziening bouwen Rabobank en UN Environment voort op initiatieven die Rabobank reeds heeft opgestart in verschillende landen. Zo wordt in Brazilië reeds samengewerkt met het WWF en lokale partners aan het herstellen en verduurzamen van verwaarloosde landbouwgrond van klanten die in totaal 17 miljoen hectare grond bezitten. In Indonesië richten Rabobank en UN Environment zich op het financieren van initiatieven om bos bij te planten in samenwerking met grondbezitters en corporates. Deze initiatieven omvatten onder meer het beschermen van bestaande bossen en de biodiversiteit, het herstellen van bosgebieden en het certificeren van duurzaam geproduceerde palmolie. In Afrika wordt een kickstart met Justdiggit voorbereid.

Kickstart Food

De voorziening maakt onderdeel uit van het wereldwijde Kickstart Food programma dat Rabobank tegelijkertijd heeft aangekondigd. Dit driejarige programma heeft ten doel om de transitie naar een duurzame voedselproductie te versnellen en op grote schaal ondersteuning te bieden aan klanten en partners in de transitie naar een meer duurzame food & agri sector. Voorzitter van de groepsdirectie Rabobank (CEO) Wiebe Draijer vertelt over het programma: “Als wereldwijde leider op het gebied van het financieren van voedselproductie, voelen wij de noodzaak om de ontwikkelingen op het vlak van duurzame voedselproductie te versnellen. Met onze kennis, netwerken en financiële capaciteit kunnen we klanten verder motiveren en faciliteren in het zich eigen maken van een duurzamere manier om voedsel te produceren op wereldwijde schaal.”

Om dit te realiseren, besteedt Kickstart Food aandacht aan vier verschillende domeinen: Earth, Waste, Stability en Nutrition. De voorziening van $1 miljard maakt onderdeel uit van de eerste pijler ‘Earth’, waarin gefocust wordt op duurzame en milieuvriendelijke voedselproductie. ‘Waste’ focust zich op het verminderen van voedselverspilling in de hele voedselproductieketen, terwijl ‘Stability’ ten doel heeft om een meer stabiele en veerkrachtige voedsel- en landbouwsector te realiseren. Met de vierde en laatste pijler 'Nutrition' besteedt de Rabobank aandacht aan de noodzaak voor gebalanceerde gezonde voeding voor iedereen.

“We zijn trots op dit grootse initiatief in samenwerking met UN Environment”, aldus Draijer. Het programma is zo ontworpen dat het een open platform vormt voor andere partijen, zoals internationale partners en klanten, om aan mee te werken. “We willen anderen hier graag bij betrekken om dit programma verder te vergroten. Dit past binnen onze missie: Growing a better world together.” De Rabobank nodigt daarom stakeholders uit de gehele voedsel- en landbouwsector uit om zich bij het programma aan te sluiten.

Erik Solheim, hoofd van UN Environment, is erg blij met de samenwerking met Rabobank. Hij vertelt: “Steun van marktleiders als Rabobank vormt een extreem belangrijke eerste stap. We willen dat de hele financiële industrie zijn landbouw leenproducten aanpast, zodat ontbossing wordt tegengegaan en geïntegreerde landschappen met goede banen, beschermde biodiversiteit en lage ecologische voetafdruk worden gestimuleerd.

Jan van Nieuwenhuizen, groepsdirectielid van Rabobank (international wholesale), vertelt dat Kickstart Food niet het enige programma is dat Rabobank zal ondernemen onder het mom van ‘Growing a better world together’. “Met onze missie committeren we ons wereldwijd aan het aanpakken van verschillende maatschappelijke issues. Het verduurzamen van de voedselproductie is daarin het eerste belangrijke onderwerp”, aldus Van Nieuwenhuizen. Hij sluit af: “In Nederland zullen we de komende tijd daarnaast nog andere concrete issues op de kaart zetten.”