BNG Bank lanceert Maatschappelijk Vastgoed Scan na pilot in Goes

13 oktober 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Na een succesvolle proef bij gemeente Goes heeft BNG Bank de Maatschappelijk Vastgoed Scan officieel gelanceerd. Met deze online tool krijgen gemeenten een overzicht van de maatregelen die zij kunnen nemen om hun vastgoed te verduurzamen en hoeveel het kost om die maatregelen te realiseren.

Een van de opgaven voor het behalen van de doelstellingen in het Energieakkoord van Parijs is het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Gemeenten spelen een belangrijke rol binnen deze opgave, onder meer omdat zij vaak grote panden in hun bezit hebben.

Om gemeenten te helpen bij deze vaak moeilijke opgave heeft BNG Bank een online tool ontwikkeld waarmee benodigde maatregelen en bijbehorende kosten in kaart kunnen worden gebracht. De tool, Maatschappelijk Vastgoed Scan genaamd, werd voor het eerst getest bij gemeente Goes. De gemeente beschikt over 161 fysieke panden en 92 objecten, waarvan het grootste object het stadskantoor is met 300 werkplekken.

BNG Bank lanceert Maatschappelijk Vastgoed Scan na pilot in Goes

Wethouder Loes Meeuwisse vertelt over de pilot, die afgelopen zomer heeft plaatsgevonden: “We hebben de Maatschappelijk Vastgoed Scan toegepast op ons meerjarige onderhoudsplan. We merken dat dit ons helpt om prioriteiten te stellen. Zo kunnen we in grote duurzame panden toch nog interessante besparingsmaatregelen met fikse CO2-reductie realiseren. Terwijl we dachten al goed bezig te zijn.”

Na de succesvolle pilot heeft BNG Bank de Scan nu ook voor andere gemeenten gelanceerd. Op die manier wil de bank de lokale overheden helpen om hun klimaatdoelen om te zetten in concrete projecten. Gemeenten die gebruikmaken van de tool krijgen inzicht in de huidige energielabels van hun vastgoed, de mogelijkheden tot verbetering van deze labels en de besparingsmaatregelen per pand, inclusief kosten, terugverdientijd en verwachte CO2-reductie.

Olivier Labe, lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank: “Duurzaamheid is in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in onze missie. We stimuleren verduurzaming bij onze klanten al op diverse manieren, en we zijn blij dat we nu ook dit praktische instrument aan onze klanten kunnen aanbieden. We verwachten dat de Maatschappelijk Vastgoed Scan onze klanten in staat stelt om goede investeringsafwegingen te maken om duurzaamheidsdoelen te verwezenlijken.”

In de toekomst zullen ook andere klanten van BNG Bank gebruikmaken van de Maatschappelijk Vastgoed Scan.

Gerelateerd: BNG Bank en VNG werken samen aan duurzaamheidsdoelen gemeenten.