ECB overweegt verhoging van kapitaaleisen voor FinTech-banken

27 september 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een gids uitgebracht waarin het standpunt van de toezichthouder ten opzichte van het groeiende aantal FinTech-banken wordt toegelicht. De ECB stelt in het document dat FinTech-bedrijven die bancaire diensten aanbieden daarbij te maken hebben met een aantal unieke risico’s. Om te compenseren voor dit verhoogde risico overweegt de ECB om hogere kapitaal- en liquiditeitseisen op te stellen voor FinTech-banken.

Momenteel is er een opkomst gaande van versnelde technologische innovatie in de Europese bankensector. Met deze innovaties komen ook steeds meer nieuwe uitdagers op de markt die de nieuwe technologieën gebruiken om financiële producten aan te bieden. Een groot aantal van deze FinTech-bedrijven heeft voor het aanbieden van deze producten en diensten ook een bankvergunning nodig. De ECB laat weten dat de afgelopen periode het aantal aanvragen voor bankvergunningen vanuit FinTech-bedrijven aanzienlijk is toegenomen.

ECB overweegt verhoging van kapitaaleisen voor FinTech-banken

Wat de aanvragen van FinTech-banken onderscheidt van die van reguliere aanvragen is dat het gebruik van innovatieve technologie hun in staat stelt om afwijkende businessmodellen te hanteren. Hoewel de ECB de nieuwe marktspelers de ruimte wil bieden om hun innovatieve businessmodellen in de markt te zetten, is de toezichthouder tegelijkertijd verantwoordelijk voor de veiligheid en stabiliteit van het Europese banksysteem. De nieuwe manieren van bankieren die de FinTech-banken aanbieden, dragen volgens de ECB een aantal unieke risico’s met zich mee. Ten eerste is de klantenbasis van FinTech-banken en banken die zijn geëvolueerd naar FinTech-bedrijfsmodellen volgens de ECB volatieler dan die van traditionele banken, omdat ze eenvoudiger kunnen overstappen naar een rivaal. Ten tweede zijn FinTech-banken in grote mate afhankelijk van technologie en outsourcing, wat volgens de ECB het risico van cyberaanvallen en andere IT-gerelateerde problemen vergroot.

Het is aan de ECB om te zorgen voor passende toezichtstandaarden voor dienstverleners die recent een bankvergunning hebben verkregen. De ECB moet ervoor zorgen dat ook de nieuwe FinTech-banken beschikken over de juiste controleraamwerken om risico’s te kunnen anticiperen, begrijpen en te kunnen adresseren in hun bedrijfsvoering. Om die reden heeft de ECB in een recente gids voor het beoordelen van de bankvergunningaanvragen van FinTech-bedrijven laten weten de standaarden voor FinTech-banken te willen aanscherpen. Volgens de toezichthouder is het nodig dat deze spelers meer kapitaal aanhouden en dat er voor hen hogere liquiditeitseisen gelden dan voor traditionele aanvragers, om zo een gelijk niveau van zekerheid te kunnen bieden aan klanten van de FinTechs.

Verder stelt de ECB in de gids – die tot 2 november in consultatie is – dat FinTech-banken op het hoogste managementniveau mensen nodig hebben met verstand van technologie. Om dit te verzekeren, wordt het mogelijk verplicht voor FinTech-banken om een Chief Information Technology Officer aan te stellen in hun Raad van Bestuur. De ECB zegt: “Om een gelijk speelveld te kunnen verzekeren, moeten FinTech-banken aan dezelfde standaarden worden gehouden als andere banken. Het doel van deze gids is om de transparantie te verhogen voor potentiële FinTech-aanvragers voor een bankvergunning en hun inzicht in de procedure en geldende criteria van de ECB voor het beoordelen van vergunningaanvragen te vergroten.”