Nederland moet investeren om hoge economische groei te behouden

18 september 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

In 2017 groeit de Nederlandse economie naar verwachting met 3,3% - 1,2 procentpunt hoger dan de gemiddelde economische groei in de eurozone. Dat melden economen van de Rabobank in hun Economisch Kwartaalbericht. Om de komende jaren deze bovengemiddelde groei vast te houden moet er volgens de economen meer worden geïnvesteerd in onder meer onderwijs en innovatie.

Met een verwachte economische groei van 3,3% in 2017 behoort de Nederlandse economie tot de koplopers binnen de eurozone. Volgens de economen van de Rabobank zal Nederland ook in 2018 met 2,4% BBP-stijging een hogere economische groei kennen dan veel andere eurolanden. De sterke economische prestaties van Nederland komen onder meer voort uit stijgende export, meer investeringen in woningen en toegenomen koopkracht van consumenten. Maar de rooskleurige verwachtingen zijn geen voorbode voor blijvende voorspoed na 2018, vertelt Jesse Groenewegen. De Rabobank-econoom legt uit: “Na een lange crisis zit de economie bijna weer op haar potentiële productieniveau. Dit betekent dat de jaren van hoge inhaalgroei zoals we nu zien voorbij zijn.”

groei is breed gedragen

Prolongeren bovengemiddelde groei

Hij vervolgt: “Wellicht groeit de economie tijdelijk nog boven haar potentieel, maar uiteindelijk is het structurele groeivermogen weer leidend.” Volgens Groenewegen ligt het structurele groeivermogen van de Nederlandse economie op slechts 1,2%. Om voorop te blijven lopen qua economische groei, zal dus moeten worden ingegrepen, stellen de economen. “Door te investeren in het verhogen van bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit, kunnen we het momentum dat we nu hebben vasthouden”, legt Groenewegen uit. “En door de lasten op arbeid te verlagen, zorgen we ervoor dat meer mensen van de groei profiteren.” Daarbij is Rabobank voorstander van het slechten van de schotten tussen pensioen en woningvermogen, waar ook de Volksbank voor pleit in een recent position paper om eigen woningbezit betaalbaarder te maken voor starters.

Nederland kan haar positie in de voorhoede alleen bewaren als er meer wordt geïnvesteerd in onder meer innovatie en onderwijs. Bovendien zou volgens de economen het nieuwe kabinet ervoor moeten zorgen dat een groter deel van het Nederlandse BBP duurzaam verdiend wordt. “Bijvoorbeeld door in te zetten op een klimaatwet”, aldus de economen. Andere aanbevelingen van de bank omvatten het terugdringen van ziekteverzuim en vooruithelpen van de middenmoot in het bedrijfsleven.

Mondiale groei

Ondertussen wordt de mondiale economische groei voor 2017 geraamd op 3,5% - 0,3 procentpunt harder dan in 2016. “We hebben onze groeiraming voor de mondiale economie voor 2017 iets naar boven bijgesteld”, vertelt Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars. Reden voor de verhoging is dat een aantal economieën wereldwijd beter heeft gepresteerd in de eerste helft van 2017 dan eerst verwacht werd.

Met uitzondering van China, het Verenigd Koninkrijk en India, trekt de economie in de meeste opkomende en ontwikkelde economieën in 2017 aan. Wijffelaars: “De Indiase regering heeft veelgebruikte roepie-biljetten uit omloop gehaald in een poging zwart geld aan te pakken. Maar doordat het land voor een belangrijk deel op cash draait, hebben de binnenlandse uitgaven door de maatregel een flinke knauw gekregen.”

Hoewel ook in 2018 nog een hoge groei van 3,6% wordt verwacht, wordt de groei daarna lager ingeschat. Dat heeft te maken met toenemende onzekerheid en aanhoudende internationale onrust, onder meer door de spanningen tussen de Verenigde Staten, China en Noord-Korea.