Nederlandse consumenten maken nog weinig gebruik van FinTech-diensten

12 juli 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederland heeft last van de wet van de remmende voorsprong als het gaat om de omarming van FinTech-bedrijven. Doordat ons bankenstelsel ver ontwikkeld is, hebben FinTechs minder ruimte op de markt om een aandeel daarvan te veroveren. In opkomende markten zoals China en India is het gebruik van FinTech-diensten de afgelopen jaren explosief gegroeid, mede omdat hier veel meer ruimte op de markt is. Dat blijkt uit onderzoek van EY.

De opkomst van FinTech-bedrijven geniet al enkele jaren veel aandacht in de wereldwijde financiële sector. Sommige banken zien de opkomst van de nieuwe technologie-gedreven uitdagers als een bedreiging, andere juist als een kans. Om in kaart te brengen hoeveel impact de FinTech-bedrijven daadwerkelijk hebben, heeft zakelijk dienstverlener EY voor de tweede keer het ‘FinTech Adoption Index’-onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek heeft EY ruim 22.000 consumenten in 20 landen onder meer gevraagd naar hun perspectief ten opzichte van FinTech en van hoeveel en welke diensten zij gebruik maken. 

fintech-adoptie over 20 markten

Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld 33% van de respondenten uit de twintig onderzochte markten gebruik maken van de diensten van tenminste één FinTech-bedrijf. Achttien maanden terug, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd, lag het wereldwijde gemiddelde nog op 16%. In twee van de twintig landen ligt het FinTech-gebruik ver boven het gemiddelde, met op #1 China en op #2 India. In beide landen maakt meer dan de helft van de respondenten gebruik van FinTech, waarbij in China zelfs bijna zeven op de tien ondervraagden FinTech heeft omarmd.

Ook andere opkomende markten als Brazilië (#4), Mexico (#7) en Zuid-Afrika (#9) scoren bovengemiddeld in FinTech-adoptie. Volgens de onderzoekers scoren de opkomende markten onder meer hoog doordat de bankenstelsels in deze landen minder ver ontwikkeld zijn, wat ruimte biedt voor nieuwe spelers om hun intrede te maken. Veel landen waarin de financiële markt gedomineerd worden door een paar grote spelers zoals België, Luxemburg, Japan, Zwitserland en ook Nederland scoren juist onder het wereldwijd gemiddelde. Uitzonderingen op de regel zijn onder meer Duitsland, waar 35% van de respondenten gebruik maakt van FinTech, en de UK, die met 42% zelfs op de derde plek staat. 

Bekendheid

De lage mate van FinTech-adoptie in Nederland – slechts 27% van de Nederlandse respondenten maakt gebruik van FinTech – heeft volgens de onderzoekers niet alleen te maken met het feit dat er weinig ruimte is op de Nederlandse markt voor nieuwe spelers. Ook de geringe bekendheid van de nieuwe spelers is voor een deel verantwoordelijk voor het achterblijven van de adoptie ten opzichte van andere landen en regio’s wereldwijd. 

De resultaten van het onderzoek van EY sluiten nauw aan op eerder onderzoek van Capgemini, waaruit ook bleek dat Nederlandse consumenten nog nauwelijks gebruik maken van FinTech-diensten.