Grootbank schakelt Solid Professionals in voor advies bij IFRS 9 implementatie

20 juli 2017 Banken.nl 4 min. leestijd

De Advisory praktijk van Solid Professionals heeft voor een grootbank nieuwe risicomodellen ontwikkeld om daarmee te voldoen aan de nieuwe boekhoudregels IFRS 9.

Per 1 januari 2018 vervangt IFRS 9 het huidige IAS 39 als nieuwe boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven met betrekking tot financiële instrumenten. Voor banken heeft dit impact op de rapportage over kredietverliezen. Onder IFRS 9 moet op ieder rapportagemoment vanuit de gesignaleerde risico's voorspeld worden hoeveel de bank verwacht te verliezen op haar kredietportefeuilles. Dit zal zorgen voor een schommeling en beweging in de kredietvoorzieningen.

IFRS 9 is een goed voorbeeld van een trend in de financiële sector waarbij de Finance & Risk functies steeds dichter bij elkaar komen te staan. Hoewel IFRS 9 een standaard is voor financiële verslaggeving, is het sterk afhankelijk van financiële risicomodellen. De samenwerking tussen Finance & Risk is een belangrijke factor voor een succesvolle implementatie van IFRS 9.

Ontwerpproces van risicomodellen

Om te kunnen voldoen aan de strakke tijdslijnen van IFRS 9 heeft een van de Nederlandse grootbanken een visie ontwikkeld over aanpassing van dan wel ontwikkeling van nieuwe risicomodellen voor de bestaande portefeuilles. De betreffende bank heeft de Advisory tak van Solid Professionals gevraagd om het ontwerpproces van risicomodellen te begeleiden om tijdige ingebruikname te borgen.
Solid Professionals helpt Nederlandse grootbank met IFRS 9 implementatie

De aanpak

Bij de start van het project heeft Solid Professionals multidisciplinaire teams samengesteld per klanttype/product. In deze teams waren verschillende functies vertegenwoordigd waaronder Finance voor de kennis van IFRS 9, Risk voor de kennis van de modellen en Modelling voor het toetsen van de haalbaarheid van de plannen. De kenmerken van de teams waren: expert, multidisciplinair en zelfsturend.

Ontwerp

Om IFRS 9 risicomodellen te ontwerpen, is eerst gekeken of de bestaande risicomodellen kunnen worden gehanteerd. Vervolgens is een gap analyse uitgevoerd tussen de bestaande risicomodellen en de vereisten van IFRS 9. Denk hierbij aan de eis om risico’s in te schatten voor de hele looptermijn van het financiële instrument (Expected Lifetime) terwijl in de huidige risicomodellen gebruik wordt gemaakt van een horizon van 12 maanden. Deze gap analyse is de basis voor de voorstellen tot inhoudelijke aanpassing van de modellen die na goedkeuring van technische commissie, zijn overgedragen aan Modelling voor het bouwen van de risicomodellen.

Ontwikkeling

Het Modelling team ging aan de slag met het aanpassen van de bestaande modellen of het creëren van nieuwe modellen op basis van de goedgekeurde modelontwerpen en droeg vervolgens de modellen over aan het Modelvalidatie team voor de goedkeuring.

Implementatie

Nadat de ontwikkelde modellen goedgekeurd waren, werden ze overgedragen aan de IT-organisatie voor implementatie in de systemen van de bank. Dit is inmiddels afgerond – hierdoor is de bank in staat om de IFRS 9 modellen te gebruiken.

Resultaat

Solid Professionals was verantwoordelijk voor de projectleiding en het tijdig opleveren van de benodigde deliverables. Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd voor de klant:

  • Goedgekeurde modelontwerpen en risicomodellen die voldoen aan de IFRS 9 vereisten.
  • Tijdige implementatie vóór de deadline van 1-1-2018, het moment waarop IFRS 9 reporting verplicht is.
  • Een gedragen interne oplossing door het betrekken van de juiste/verschillende stakeholders in het project.

Deze casus is een voorbeeld uit de verschillende projecten en programma’s die de Advisory tak van Solid Professionals voor haar klanten uitvoert op het gebied van Finance & Risk in het algemeen en binnen het vak Financial Risk & Data Analytics in het bijzonder.