Specialisten belangrijkste nieuwe regelgeving banken zijn schaars

19 mei 2017 Banken.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Nieuwe regelgeving voor onder meer kredietverstrekking, financiële verslaglegging en boekhouding van banken zelf zorgt voor grote veranderingen in de financiële sector. Om deze veranderingen in goede banen te leiden en te kunnen voldoen aan de nieuwe regels en standaarden hebben banken vaak expertise van buiten de bank nodig. Pieter van Schaik, recruitment specialist bij Robert Walters, vertelt welke specialisten banken nodig hebben voor de vier belangrijkste nieuwe regels: IFRS 9, MiFID II, Basel III en AnaCredit.

De regelgeving over toezicht in de financiële sector is onderhevig aan constante verandering. Om de transparantie van de sector te verhogen worden er nieuwe standaarden en regels ingevoerd waar de financiële rapportages en de boekhouding van banken aan moeten voldoen, terwijl de kredietverstrekking van financiële dienstverleners steeds verder aan banden wordt gelegd. Deze golf aan nieuwe regels en standaarden in de bancaire wereld zorgt er volgens Pieter van Schaik, recruitment specialist voor banken en financiële instellingen bij Robert Walters, voor dat er steeds meer vraag is naar interim specialisten die in staat zijn om de nieuwe regels te implementeren.

Specialisten voor de vier belangrijkste nieuwe regels

Vanuit zijn dagelijkse ervaring met het vinden en aantrekken van de juiste interim professionals voor banken, heeft Van Schaik de vier belangrijkste nieuwe regels en daarbij behorende criteria voor interim specialisten op een rij gezet. De belangrijkste nieuwe regels en standaarden van de komende periode zijn volgens hem: IFRS 9, MiFID II, Basel III en AnaCredit. Per regelgeving gaat hij in op de criteria die aan interim professionals gesteld worden om de implementatie daarvan tot een succes te maken.

Welke specialisten hebben banken nodig om te voldoen aan nieuwe regelgeving

IFRS 9
IFRS 9 is de negende versie van de Internationale Financiële Verslagleggingsregelgeving, een standaard die geldt voor de boekhouding van alle bedrijven wereldwijd. Doel van de mondiale afspraken is om de boekhouding van bedrijven overal ter wereld te harmoniseren. Een belangrijke verandering die wordt ingeluid met de komst van IFRS 9 – die vanaf boekjaar 2018 in werking zal treden – is de vervanging van de huidige boekhoudregels voor de waardering en afwaardering van activa. Vooral de regels voor financiële instrumenten, zoals derivaten, zullen veranderen. Van Schaik: “Banken moeten in hun balans nu voorzieningen voor kredietverliezen opnemen. Dat kan grote gevolgen hebben voor de kredietrisicomodellen die banken hanteren, en dus zelfs voor hun gehele strategie.”

Volgens de recruitment specialist huren banken voor het voldoen aan de IFRS 9-standaard vooral ervaren register accountants en credit risk specialisten in. Om de consequenties van de nieuwe rapportageregels te beheersen worden bovendien business analisten en ‘quants’ ingeschakeld. Met het oog op de groeiende vraag naar deskundigen, waarschuwt Van Schaik dat echte expertise schaars is: “Er zijn er veel die zich IFRS 9 specialist noemen, maar qua inhoudelijke kennis toch tekortschieten. Wij adviseren om kritisch te zijn bij het beoordelen van kandidaten. Hoeveel ervaring hebben zij werkelijk met IFRS 9, of in hoeverre zijn eerder door hen uitgevoerde projecten vergelijkbaar?”

MiFID II
MiFID I is een Europese beleggingsrichtlijn die in 2007 in werking trad. Sindsdien moeten banken en andere aanbieders van beleggingsproducten risicoprofielen opstellen voor de beleggers die zij bedienen. Deze risicoprofielen lopen van 1 (defensief) tot 6 (agressief). In 2018 wordt een toevoeging op en aanscherping van deze richtlijn van kracht: MiFID II. Net als de komst van MiFID I heeft ook MiFID II gevolgen voor de activiteiten van banken, brokers, vermogensbeheerders en de ontwerpers van financiële producten. Van Schaik: “De zorgplicht van financiële instellingen wordt door deze regelgeving vergroot. Banken moeten een uitgebreidere administratie van beleggingstransacties bijhouden, met als doel de volledige transparantie van transacties.”

Om de nieuwe richtlijn te implementeren zullen banken eerst een ‘gap analyse’ moeten uitvoeren, die ik kaart brengt wat er nog ontbreekt in de administratie om te voldoen aan MiFID II. Vervolgens moeten IT-systemen en operationele processen worden aangepast. “Organisaties moeten hun werknemers trainen in de nieuwe procedures en ervoor zorgen dat hun kennis ten aanzien van MIFID II up-to-date is”, aldus Van Schaik. Hiervoor zijn operationele professionals en business analisten nodig met een achtergrond in de financiële markten, op de front- en/of mid-offices. Daarnaast zijn regulatory specialisten op het gebied van MiFID II nodig. “Die hebben vaak een juridische achtergrond maar zijn erg schaars. Een kandidaat die aan alle criteria voldoet is moeilijk te vinden en kan prijzig zijn, maar een 90% match voldoet vaak ook”, stelt Van Schaik.

Basel III
Misschien wel de bekendste wetgeving voor de financiële sector is die van het Basel Committee on Banking Supervision. Dit internationale comité heeft wetten opgesteld die ervoor bedoeld zijn om de financiële gezondheid van banken na de crisis te waarborgen. Het meest recente Basel-akkoord, Basel III, stelt net als zijn voorgangers eisen aan de kapitaalreserves die banken moeten aanhouden.

IFRS 9, MiFID II, Basel III en AnaCredit

De deadline om te voldoen aan deze nieuwe eisen lag aanvankelijk in 2015, maar werd later uitgesteld naar 2019. Voor de implementatie hebben banken volgens Van Schaik zowel regulatory reporting specialisten als operationele business analisten nodig. “Aangezien het hier verslagleggingsstandaarden van de bank betreft, ligt de focus bij de uitvoering altijd op de finance- of de riskkolom. De benodigde professionals zijn kandidaten die in recente opdrachten ook gewerkt hebben met de financiële wetgeving onder Basel III. Deze kandidaten zijn te vinden, mits er op tijd begonnen wordt met de inhuur.”

AnaCredit
AnaCredit is op zichzelf geen wetgeving of standaard, maar is de naam van een databank die de Europese Centrale Bank (ECB) de mogelijkheid moet bieden om beter toezicht te houden op de nationale kredietregisters. Voordat deze databank gevuld kan worden, moet eerst de data uit de nationale kredietregisters worden geharmoniseerd. Banken hebben de taak gekregen om uitgebreide vragenlijsten in te vullen bij het afsluiten van een zakelijke of particulier krediet om tot deze harmonisatie te kunnen komen. Van Schaik: “Banken moeten hun dataverwerkingssysteem op orde brengen om de vereiste informatie te kunnen delen met de ECB. De impact van AnaCredit is bijzonder groot.”

Banken hebben voor deze implementatie business analisten nodig. Van Schaik: “Liefst met ervaring in regulatory reporting binnen de finance- en riskkolom bij een bank.” Ook deze professionals zijn schaars, dus raadt Van Schaik banken aan snel te beginnen met werven, voordat ze bij de concurrent aan de slag gaan.

 “Interim professionals die de verschillende aspecten van de implementatie begeleiden, zijn onmisbaar. En bovendien schaars”, concludeert Van Schaik.