DNB: Banken voldoen aan vernieuwde liquiditeitseisen

28 januari 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Eerder dit jaar hebben de internationale financiële toezichthouders besloten de regels voor het aanhouden van een liquiditeitsbuffer door banken te verruimen. De vernieuwde Basel III liquiditeitseisen betekenen een verlichting ten opzichte van de vorige versie. Door deze verruiming voldoen de meeste Nederlandse banken nu al aan de vernieuwde liquiditeitseisen. De banken hebben hun posities al verbeterd op basis van hun migratieplannen voor Basel III en de huidige Nederlandse liquiditeitseisen. Dit meldt De Nederlandsche Bank vandaag.

Vasthouden aan Liquidity Coverage Ratio

‘Kunst is natuurlijk om dit vast te houden in de komende jaren: de Liquidity Coverage Ratio (LCR) wordt vanaf 2015 gefaseerd ingevoerd en zal in 2019 volledig van kracht zijn. Daarnaast zien we dat een klein aantal banken op dit moment nog niet voldoet aan alle gestelde eisen. Deze banken moeten hun migratieplannen voor Basel III bijwerken om zo snel mogelijk aan alle eisen te kunnen gaan voldoen', aldus de toezichthouder.

Realiseren Basel III plannen steeds moeilijker

Banken hebben het steeds moeilijker om hun ambitieuze plannen voor Basel III te realiseren. Toch hamert DNB op een plaats in de voorhoede’, stelt toezichthouder Patrick Schrama. ‘Nederlandse banken hebben zeer ambitieuze plannen gemaakt voor de migratie naar Basel III. Helaas dreigt de crisis her en der wat roet in het eten te strooien. Banken willen immers hun ambities voor Basel III behalen door winstinhouding en het aantrekken van spaargelden. Echter, door de crisis kunnen de kredietverliezen oplopen en de resultaten tegenvallen, en dat zet de winstgevendheid onder druk. Dat maakt het voor banken steeds moeilijker om hun ambitieuze plannen voor de migratie naar Basel III waar te maken. Maar ze zijn niet van plan hun ambities te temperen.’

DNB blijft de voortgang intensief monitoren

De toezichthouder blijft dan ook de uitvoering van de plannen intensief monitoren. ‘DNB vindt het belangrijk dat Nederlandse banken financieel sterk staan, en dat ze in de voortgang naar Basel III tot de internationale voorhoede behoren. Waar we zien dat een bank achterop dreigt te raken, zullen we daarover direct in gesprek gaan met die bank en aandringen op extra maatregelen. Ook gaan we binnenkort een seminar organiseren over Basel III voor de hele bankensector.’