Prioriteiten voor banken op gebied van groei, risico's en hervorming

30 maart 2017 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel

Grote veranderingen in de financiële sector zorgen ervoor dat banken anno 2017 hele andere prioriteiten hebben dan een aantal jaar geleden. Accountants- en advieskantoor EY ging op onderzoek uit om de belangrijkste prioriteiten in kaart te brengen.

De onzekerheid in de financiële sector neemt toe. 2016 was een jaar van snelle veranderingen, die voor een groot deel ook invloed hadden op de activiteiten van financiële dienstverleners wereldwijd. Maar deze toegenomen onzekerheid is voor banken geen reden om geen actie te ondernemen, stelt EY in zijn recente onderzoeksrapport ‘Global Banking Outlook 2017’. In het onderzoek gaat het consultancybureau in op de belangrijkste trends en risico’s waar de wereldwijde bankensector momenteel mee te maken heeft, van de impact van nieuwe wet- en regelgeving tot de transformaties die zij zelf aan het doorvoeren zijn in hun activiteiten en bedrijfsvoering.

No signs of recovery

De afgelopen jaren, waarin het wereldwijde bankensysteem grote veranderingen doormaakte om een nieuwe financiële crisis te voorkomen, hebben banken in ontwikkelde economieën nog niet het verwachte herstel gerealiseerd. Over het algemeen viel het rendement op eigen vermogen (return on equity – ROE) in grote delen van Europa lager uit dan de kosten van vermogen. In opkomende economieën daalde het rendement fors, van een ROE van bijna 16% in 2012 naar 12,5% in 2016. De VS bleef met een ROE van rond de 11% net aan boven de kosten van vermogen.

Top three reshape priorities - all banks

De uitdagende omgeving waarin banken zich bevinden, in combinatie met de (aanstaande) introductie van nieuwe wet- en regelgeving, heeft ervoor gezorgd dat veel banken hun strategieën hebben bijgestuurd. Om aan de veranderende behoeftes vanuit klanten en wetgeving te kunnen voldoen hebben de banken grote transformaties en verbetertrajecten in gang gezet. Deze transformaties stellen de financiële dienstverleners voor een reeks van soms lastige strategische beslissingen. Zo hebben banken ervoor gekozen om activiteiten die niet tot hun kernactiviteiten behoren af te splitsen en om hun producten en diensten opnieuw onder de loep te nemen.

Om meer inzicht te krijgen in de belangrijkste trends die de strategische keuzes van banken vormgeven, heeft EY de respondenten in het onderzoek gevraagd om hun top drie hervormingsprioriteiten voor de komende periode te benoemen. De lijst met prioriteiten wordt aangevoerd door het ‘vereenvoudigen/herstructureren van de bedrijfsvoering en rechtspersonen’, genoemd door 43% van de respondenten. Op de tweede plek volgt het ‘ontwikkelen van partnerships met FinTech-bedrijven en andere spelers die de sector verstoren’ met 39% van de respondenten. 24% geeft aan in te zetten op het ‘ontwikkelen van partnerships en joint ventures met andere financiële dienstverleners’, goed voor de derde plek.

Wel merkt EY dat er verschillen zijn tussen banken die belangrijk zijn voor het systeem en kleinere spelers. Voor banken die belangrijk zijn voor het systeem (systemically important banks of ‘G-SIBs’) is het ontwikkelen van partnerships met FinTechs bijvoorbeeld veel belangrijker dan voor non-G-SIBs, met 68% van de respondenten tegenover 40% bij de kleinere spelers. Ook het vereenvoudigen van de bedrijfsvoering wordt vaker als prioriteit gezien door de grote spelers (64% onder G-SIBs) dan door non-G-SIBs (33%).

Top three protect priorities - all banks

Naast de belangrijkste prioriteiten voor hervorming en transformatie heeft de zakelijk dienstverlener ook gevraagd naar de drie belangrijkste prioriteiten op het gebied van risico’s en bedreigingen. Uit het onderzoek blijkt dat G-SIBs zich vooral zorgen maken om het verbeteren van hun cybersecurity en data security (86%), gevolgd door het ‘voldoen aan regels rondom consumentenbescherming en/of omgaan met sanering’ (81%) en het ‘tegengaan van de dreiging van financiële criminaliteit’ met 78% van de respondenten.

Non-G-SIBs maken zich echter meer zorgen om het ‘tegengaan van reputatierisico’s’ (68%) en het ‘voldoen aan eisen rondom kapitaal, liquiditeit en solvabiliteit’ (61%).

Top three optimize priorities - all banks

Door het lage rendement waar veel banken mee kampen, zijn zij op zoek naar manieren om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. G-SIBs kijken hierbij vooral naar het ‘optimaliseren van consumentenkanalen’ (74%), het ‘rationaliseren van hun fysieke footprint’ (63%) en naar ‘strategische efficiëntie en kostenbesparingen’ (62%). Non-G-SIBs focussen zich juist het meest op ‘strategische efficiëntie en kostenbesparingen’ (62%), gevolgd door het ‘optimaliseren van consumentenkanalen’ (60%) en het ‘efficiënt benutten van nieuwe technologieën’ (56%).

Top three growth priorities - all banks

Wat groeistrategieën betreft zijn de SIBs meer gefocust op het ‘investeren in consumentgerichte technologie’ (62%), ‘recruiteren van behouden van talent’ (59%) en het ‘ontwikkelen van nieuwe producten en diensten’ (35%). Non-G-SIBs focussen op dezelfde strategieën voor groei maar in een andere volgorde van belang. Het ‘recruiteren van behouden van talent’ (64%) staat bovenaan de prioriteitenlijst, gevolgd door het ‘investeren in nieuwe consumentgerichte technologie’ (60%) en het ‘ontwikkelen van nieuwe producten en diensten’ (41%).

Karl Meekings, Lead Analyst bij EY Global Banking & Capital Markets, vertelt: “De belangrijkste succesfactor wordt het bouwen van een beter ecosysteem, in plaats van een grotere bank. Instellingen moeten op zoek naar alternatieve, meer flexibele manieren van organiseren en bedrijfsvoering.”