Rabobank focust sponsoring op lokale sport- en cultuurverenigingen

22 maart 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft zijn sponsorstrategie aangepast. Waar de grootbank eerst een groot deel van zijn sponsorbudget aan grote landelijke sportbonden en instellingen besteedde, wil de bank nu meer gaan investeren in lokale sportverenigingen en clubs. De lokale bankkantoren krijgen in deze strategie de lead. 

Lokale verenigingen en stichtingen die zich richten op sport en cultuur staan voor veel uitdagingen. Hun inkomsten krimpen doordat de overheid minder besteedt aan cultuur en sport dan voorheen. Daarnaast lopen bij veel verenigingen de ledenaantallen en het aantal vrijwilligers terug en is het lastig om gekwalificeerde bestuurders aan te trekken. Dat concludeert Rabobank op basis van eigen ervaringen en diverse onderzoeken.

Rabobank focust sponsoring op lokale sport- en cultuurverenigingen

Om die reden heeft de grootbank besloten in 2017 zijn sponsorstrategie aan te passen. In de nieuwe strategie focust Rabobank zich niet langer op grote landelijke sponsorovereenkomsten, zoals met de wielerbond en paardensportbond, maar op het ondersteunen van lokale sport- en cultuurverenigingen. “De ambities van de verenigingen en een duurzame samenwerking om deze te verwezenlijken vormen hierbij de kern”, aldus de bank. “Verenigingen en stichtingen vervullen juist ook in deze tijd een belangrijke maatschappelijke rol. De duizenden verenigingen in ons land vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere meer tolerante samenleving. De Rabobank gelooft in de kracht van clubs, verenigingen en stichtingen en zet hen de komende vier jaar centraal in haar sponsorstrategie.”

Tom van Kuyk, sponsorstrateeg bij de Rabobank, over de nieuwe strategie: “De Rabobank is al decennia lang verbonden met vele verenigingen. De nieuwe aanpak bestaat er vooral uit dat we intensiever met ze gaan samenwerken. Uit onze pilots is gebleken dat we goede ondersteuning te bieden hebben bij de daadwerkelijke invulling van de eigen ambities van de verenigingen en stichtingen. Zo hebben we bijvoorbeeld geholpen bij het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Dat maakt een club meer toekomstbestendig en zelfredzaam.”

Binnen deze aanpak gaat de Rabobank de komende vier jaar intensief samenwerken met NOC*NSF/TeamNL, Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), Kunstbende, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Mojo/ Lowlands. Met NOC*NSF werkt de Rabobank de komende jaren samen aan het stimuleren van sportdeelname van mensen met een motorische beperking. Het sponsorbudget blijft in 2017 ongeveer gelijk aan 2016 met €30 miljoen. Om te waarborgen dat de samenwerking met verenigingen daadwerkelijk bijdraagt aan betere opbrengsten voor de verenigingen en de samenleving heeft Rabobank de hulp ingeschakeld van Utrechts adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF), die deze opbrengsten in kaart zal brengen. 

Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van de Rabobank, voegt toe dat idolen een cruciale rol zullen gaan spelen in de nieuwe sponsoraanpak van de bank. “De helden van TeamNL, Kunstbende en Lowlands inspireren miljoenen mensen die dagelijks in clubverband sporten of aan vormen van cultuur doen. Zij onderschrijven de boodschap dat de vereniging een mooie stimulans biedt voor een mooie carrière en laten zien wat een club je kan brengen. Wij brengen de idolen nog dichterbij door ze te laten optreden bij de clubs waar het voor hen ook allemaal is begonnen.” 

Selectie verenigingen

De lokale Rabobank-filialen zijn verantwoordelijk voor het selecteren van de verenigingen en clubs die zij gaan ondersteunen. Per bankvestiging zullen zo’n 5-10 verenigingen worden toegelaten, vertelt Martin Houben directievoorzitter van Rabobank Den Bosch tegenover het FD. Clubs worden uitgenodigd om een voorstel te doen aan hun lokale Rabobank en aan te geven wat hun behoeftes zijn. 

Als enige nationale bond sluit de Rabobank wel opnieuw een los contract af met de Nederlandse Hockeybond. Volgens Van Kuyk is de hockeybond een voorloper op het gebied van het versterken van lokale verenigingen en past daarom goed binnen de nieuwe strategie.