2016 beste hypotheekjaar door explosieve groei doorstromers

06 maart 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De hypotheekmarkt in Nederland heeft zijn herstel krachtig doorgezet, blijkt uit de Hypotheken Update Q4 2016 van IG&H Consulting & Interim. Met een omzet van €81 miljard uit ruim 307.000 verkochte hypotheken was 2016 het beste jaar sinds 2008. Vooral de toename van het aantal doorstromers droeg bij aan het herstel. 

Ieder kwartaal brengt IG&H Consulting & Interim de ontwikkelingen in de Nederlandse hypotheekmarkt in kaart. Recent publiceerde het consultancybureau de meest recente versie van de analyse, die de ontwikkelingen in Q4 2016 bespreekt. Aangezien dit het laatste kwartaal van 2016 betreft, bespreekt IG&H in deze update ook de cijfers voor 2016 als geheel.

Beste hypotheekjaar sinds 2008

De Nederlandse hypotheekmarkt kreeg het door het uitbreken van de crisis in 2008 zwaar te verduren. Jarenlang liep de omzet en het aantal verkochte hypotheken terug, tot in 2013 het dieptepunt werd bereikt. In dat jaar werden circa 170.000 hypotheken verkocht, die samen goed waren voor een omzet van €37 miljard. Ter vergelijking: in 2007 werden 468.000 hypotheken verkocht voor een omzettotaal van €115 miljard. 

Toename gemiddelde hypotheeksom

Sinds 2013 heeft de hypotheekmarkt echter een sterk herstel ingezet. De omzet in de markt groeide weer en ook het aantal verkochte hypotheken nam weer toe. Afgelopen jaar doorbrak de markt weer de grens van 300.000 verkochte hypotheken – er werden in 2016 ruim 307.000 hypotheken afgesloten. Dat is ruim 16% meer dan het jaar daarvoor. De totale omzet kwam uit op €81 miljard, een groei van 25% ten opzichte van 2015 en de hoogste omzet sinds het uitbreken van de crisis in 2008. “Ook de huizenprijzen zaten het afgelopen jaar in de lift”, vertelt Joppe Smit, senior manager bij IG&H. “Ondanks de stijging van 6,3% zien we dat er weer volop wordt verhuisd. Consumenten hebben weer vertrouwen in de economie.”

“Wanneer we inzoomen op het vierde kwartaal, zien we dat de markt met 20% is toegenomen”, aldus Smit. Waar in Q4 2015 een omzet van €20 miljard werd behaald, waren de laatste drie maanden van 2016 goed voor een omzet van €24 miljard. “Deze groei komt met name door toename van het aantal doorstromers. Starters hebben het moeilijker en houden de groei van de markt niet bij”, vertelt Smit. Doorstromers – de mensen die van een koophuis verhuizen naar een nieuw koophuis – waren in 2016 goed voor een hypotheekproductie ter waarde van maar liefst €44 miljard. Net als in 2015, is dat meer dan de helft van de totale hypotheekmarkt.

Top 10 hypotheekverstrekkers

In zijn Hypotheken Update vergelijkt IG&H ieder kwartaal het marktaandeel van de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland met elkaar. Waar het in 2015 opviel dat het marktaandeel van de drie grootbanken ruim onder de 50% was gezakt, hebben Rabobank, ABN AMRO en ING hun gezamenlijke aandeel in het laatste kwartaal van 2016 weer weten te versterken tot ruim 55%.

Top drie banken een gezamelijk marktaandeel van ruim 55 procent

Rabobank behoudt de eerste plek en ook de rest van de top 5 is onveranderd gebleven ten opzichte van het derde kwartaal van 2016. ABN AMRO staat op de tweede plek, Florius, het hypothekenlabel van de grootbank, op de derde, terwijl ING Bank en AEGON respectievelijk op de vierde en vijfde plaats staan.

Aan de onderkant van de top 10 is iets meer veranderd. Munt Hypotheken zakt van de zesde naar de zevende plek en wisselt van plaats met NN. SNS Bank behoudt zijn 8e plaats, terwijl ook Obvion (#9) en Achmea (#10) van positie hebben geruild.