Bouwend Nederland en ING versterken innovatie in de bouw

28 februari 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bouwend Nederland en ING slaan de handen ineen om het innovatievermogen van ondernemingen in de bouw te versterken. Om grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, technologische vernieuwingen en circulair bouwen het hoofd te bieden, zal de bouwsector meer en sneller moeten innoveren. Om deze reden zullen beide organisaties hun krachten bundelen.

Op 15 februari 2017 zijn Algemeen Directeur Bouwend Nederland Fries Heinis en Manager Sectormanagement ING Rob van den Biggelaar een strategische samenwerking aangegaan met als doel om de komende 3 jaar vernieuwingen in de bouw te stimuleren.

Fries Heinis (Bouwend Nederland): “Innovatie in de bouw is enorm belangrijk. Zowel vanuit de BouwAgenda op landelijk niveau, onder leiding van Bernard Wientjes, als op individueel niveau zijn veel bouwondernemingen actief met innovaties aan de slag. Toch zijn nog niet alle bedrijven bewust bezig met proces- en productinnovaties, en dat is wel noodzakelijk. De grote uitdagingen in Nederland vragen om nieuwe antwoorden, en het is belangrijk dat alle ondernemingen in de bouw hieraan meedoen."

Bouwend Nederland en ING versterken innovatie in de bouw

Toekomstbestendigheid

Rob van den Biggelaar (ING): “De bouw is een belangrijke sector van de Nederlandse economie. Ondernemers in de bouw moeten innovatief zijn om toekomstbestendig te blijven. In de Nederlandse bouwsector is innovatief ondernemerschap aanwezig, maar er zijn ook grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, technologische vernieuwingen en circulair bouwen en die vragen om meer en snellere innovatie. Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren, zowel met relevante sectorkennis als met praktische expertise en inspiratie.”

Beide partijen zien grote kansen voor het bieden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals digitalisering van de gebouwde omgeving, het mogelijk maken om langer thuis te wonen, energietransitie, circulair bouwen, slimme mobiliteit en klimaatbestendig maken van Nederland. 

Business Boost

Om deze kansen te benutten zullen er innovatiebijeenkomsten georganiseerd worden voor 4600 ondernemers in de bouw. Tevens zal ING het programma Direct vooruit: Business boost inzetten.