Nederlanders niet zo goed in inschatten financiële risico's

17 februari 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoewel Nederlanders qua financiële basiskennis op de vierde plek staan van West-Europa, scoren veel Nederlanders lager dan gemiddeld op het vermogen om financieel risico in te schatten. Dat blijkt uit een surveyonderzoek van verzekeraar Allianz in tien West-Europese landen. In Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland beschikken consumenten over de meeste financiële kennis.

De digitale transformatie die de financiële dienstverlening momenteel ondergaat, geeft consumenten steeds meer controle over hun financiële beslissingen. Met nieuwe technologie hebben zij toegang tot grote hoeveelheden informatie over financiële producten en kunnen zij eenvoudig verschillende aanbieders vergelijken. Maar de grote hoeveelheid producten om uit te kiezen kan volgens verzekeraar Allianz ook afschrikkend werken.

Om in kaart te brengen in hoeverre mensen bekend zijn met financiële concepten en in hoeverre zij inzien welke risico’s aan deze producten verbonden zijn heeft Allianz onlangs een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder 1.000 Europese consumenten uit 10 landen: de respondenten waren afkomstig uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Financial and risk literacy across Europe

Voor het onderzoek werkte Allianz samen met Professor Annamaria Lusardi, Denit Trust Endowed Chair of Economics and Accountancy aan de George Washington University School of Business en Director van het Global Financial Literacy Excellence Center. Lusardi over de toegevoegde waarde van het onderzoek: “Financiële geletterdheid is een cruciale vaardigheid om succesvol te zijn in het huidige veranderende economische landschap. Dit is vooral in Europese landen het geval, aangezien zij momenteel kampen met een lage rentestand en nieuwe financiële en pensioenproducten.”

Uit het onderzoek blijkt dat in financiële geletterdheid Oostenrijk het hoogst scoort, gevolgd door Duitsland en Zwitserland. Nederland staat met een vierde plek relatief hoog in de lijst, net voor België. Frankrijk, Portugal en Italië scoren het laagst.

Hoewel de financiële basiskennis van Nederlanders volgens Allianz wel op orde is, zijn we minder sterk in het inschatten van financiële risico’s. Hoewel Nederlanders zelf geloven zeer bekwaam te zijn op financieel vlak – van alle Europeanen geven wij onszelf de hoogste beoordeling – blijkt uit het onderzoek van de verzekeraar dat wij onder het Europees gemiddelde scoren op het gebied van risicobeoordeling. Daar komt bij dat Nederlanders minder openstaan voor financieel advies van professionals.

De onderzoekers illustreren de noodzaak van het begrijpen van financiële risico’s door te wijzen op de vondst dat consumenten met een goed begrip hiervan twee keer zoveel kans hebben om de juiste financiële beslissing te maken. Verder blijkt uit het onderzoek dat vooral Nederlanders boven de vijftig bovengemiddeld scoren op kennis van financiële vraagstukken. Jongere consumenten (onder de 35) presteren aanzienlijk minder dan het Europese gemiddelde, waardoor in ons land een kloof bestaat tussen jong en oud. Hoewel er in alle landen in het onderzoek een kloof is in financiële kennis in het voordeel van oudere respondenten, is deze in Nederland opvallend groot. Alleen het Verenigd Koninkrijk kent een soortgelijke kenniskloof.

Share of respondents with all correct answers by age groups and literacy questions

Henk Boeve, managing director van Allianz Nederland Levensverzekering, stelt aan de hand van de onderzoeksresultaten: “Dit onderzoek laat zien dat financieel bewustzijn geen gegeven is. Het grote verschil in financiële kennis tussen jongeren en ouderen is en blijft een aandachtspunt.” Volgens Boeve willen Nederlandse jongeren veel controle behouden over hun eigen financiële situatie. “Dat neemt niet weg dat het verstandig is om bij impactvolle financiële beslissingen onafhankelijk advies in te winnen”, sluit hij af.