Interview met: Tosca Holtland, Treasury - Funding Management bij Van Lanschot

19 november 2014 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De huidige jonge generatie bankiers zijn de toekomstige leiders in de financiële sector. Zij hebben een sleutelrol in de noodzakelijke cultuuromslag en moeten zorgen voor een financiële revolutie. Banken.nl geeft jonge bankiers een podium om hun visie over de bank van morgen te delen. Het is belangrijk dat dit nieuwe geluid door jongeren wordt gebracht. Wat willen zij graag anders zien en hoe moet de sector de omslag realiseren.

Tosca Holtland, werkzaam bij Van Lanschot op de afdeling Treasury, deelt haar visie met ons. Tosca neemt het stokje over van Sanne de Laat (ING).

Kun je iets vertellen over je achtergrond en je functie bij Van Lanschot?
Ik heb economie gestudeerd in Rotterdam. Na mijn studie ben ik begonnen als Young Professional Trainee bij Van Lanschot. Tijdens het traineeship heb ik verschillende kanten van de bank leren kennen; ik heb gewerkt op de afdelingen Treasury, Vastgoedfinanciering en Financial Control. Daarnaast heb ik ook de commerciële kant van de bank leren kennen door een stage op een Private Banking kantoor in Rotterdam. Na mijn traineeship ben ik uitgestroomd op de afdeling Treasury en werk nu in het funding team.

Tosca Holtand - Van Lanschot

Stel dat je aan het roer zou staan van een bank, wat zou je morgen anders doen? En wat zou je niet willen veranderen?
Bij Van Lanschot draait alles om de klant. Voor de klant worden alle specialisten samengebracht om tot de beste oplossingen te komen. Dit is iets wat ik zeker zou willen behouden.

Naast veel hele goede zaken binnen de bank, is er altijd ruimte voor verbetering. IT wordt steeds belangrijker binnen de banken, hier is denk ik nog wel veel ruimte voor verbetering. Ik denk dat het belangrijk is om niet alleen te investeren in het IT landschap, maar ook in de kennis van alle medewerkers op het gebied van IT.

Met welke dilemma(’s) heb je als bank te maken in het realiseren van deze verandering? En hoe zou een bank hiermee moeten omgaan?
Als bank moet je in de huidige tijd veel investeren in het IT landschap en de kennis van medewerkers op veel gebieden verbeteren, zodat zij optimale service aan de klanten kunnen bieden. Als we dit niet doen, hebben we als bank eigenlijk geen bestaansrecht meer. Aan de andere kant is het voor banken een grote uitdaging om te vernieuwen en tijdig in te spelen op veranderende wensen van de klant. Terwijl dat juist iets is wat banken veel meer moeten doen. Wensen van klanten veranderen en we kunnen niet meer vast blijven houden aan de bank van 10 jaar geleden.

In hoeverre kijken de huidige generaties volgens jou verschillend aan tegen de bank van morgen?
Ik denk dat huidige generaties niet zonder meer vertrouwen op het huidige bankmodel, maar verder kijken. Klanten zullen zich gaan afvragen wat de toegevoegde waarde is van de bank zoals die nu staat. Op deze vraag zullen nieuwe bedrijven inspringen. Nieuwe bedrijven kunnen sommige taken van banken overnemen.

Het is ook erg goed voor banken dat op verschillende vlakken de concurrentie aangegaan moet worden met andere bedrijven. Hierdoor worden banken gedwongen om te veranderen en te voldoen aan de wensen van de klant. Banken worden zo niet alleen gedwongen tot verbetering in de activiteiten die zij nu ontplooien, maar ook verder te kijken naar wat de klant nog meer verwacht.

Als je over 10 jaar terugkijkt, wat zijn dan de grootste veranderingen geweest binnen de bankensector?
Over 10 jaar hebben klanten hogere verwachtingen van de bank. Klanten verwachten steeds meer transparantie. Banken zullen hier op in moeten springen, door betere communicatie en te doen wat ze beloven. 10 jaar lijkt nu nog ver weg, maar is toch relatief snel om grote veranderingen in gang te zetten. Zeker als het aan komt op het terugwinnen van het vertrouwen van klanten is 10 jaar kort. Wel kunnen banken intern in 10 jaar veel veranderen. Banken zullen steeds beter gaan letten op het toevoegen van waarde voor de klant. Dit zullen ze doen door steeds beter gebruik te maken van de IT organisatie.

Hoe kijk je aan tegen de opkomst van niet banken als Google en Amazon?
Ik denk dat deze spelers allemaal een deel van de werkzaamheden van de bank kunnen gaan doen. Hierdoor komt er op verschillende gebieden extra concurrentie bij. Dit is een goede ontwikkeling, want banken worden hierdoor gedwongen om na te denken over hun toegevoegde waarde voor de klant. Een gevolg hiervan zal zijn dat banken tot de conclusie komen dat een deel van de werkzaamheden die zij momenteel uitvoeren beter door andere partijen gedaan kunnen worden.

Hoe kijk je aan tegen de bankierseed en het tuchtrecht?
Het is een onderdeel van het terugwinnen van het vertrouwen van de klanten. Ik denk wel dat we met z’n allen moeten uitkijken dat we dit niet zien als de oplossing. Hiermee is niet ineens het vertrouwen teruggewonnen, maar het kan zeker een onderdeel zijn van het hele pakket.