Interview met: Joanne Kellermann, Director of Resolution Planning and Decisions bij SRB

08 april 2015 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Oud-DNB-directeur Joanne Kellermann is onlangs benoemd als directeur van de Single Resolution Board ("SRB") te Brussel. In een interview met Banken.nl vertelt Kellermann over haar nieuwe functie, de rol van de SRB binnen de bankenunie en het opzetten van de nieuwe SRB organisatie in Brussel.

Onlangs ben je gestart als directeur van de SRB. Kun je wat meer vertellen over deze functie en je eerste ervaringen?
In mijn nieuwe functie word ik medeverantwoordelijk voor het vinden van oplossingen voor banken die dreigen om te vallen, wat een nieuw beleidsterrein is in het kader van de bankenunie. Zoals je weet bestaat de bankenunie uit drie pijlers. De eerste pijler, het Europees bankentoezicht (het "Single Supervisory Mechanism" of "SSM") is vorig jaar ingericht. We zijn nu toe aan de tweede pijler, het gemeenschappelijke afwikkelmechanisme, voor banken die onverhoopt in de problemen raken. Tenslotte heeft Europa ook de derde pijler van de bankenunie – de depositogarantiestelsels – verder geharmoniseerd maar vooralsnog blijven de lidstaten verantwoordelijk voor de depositogarantiestelsels. Je begrijpt dat – naast het concrete resolutiewerk - veel van mijn tijd gaat zitten in het neerzetten van een nieuwe organisatie. Dus werven van mensen en alles wat komt kijken bij het opzetten van een nieuwe organisatie. Leuk, spannend en enerverend dus.

Joanne Kellermann - Single Resolution Board

Wat heeft jou doen besluiten om deze functie te gaan vervullen bij de SRB?
Ik heb vorig jaar besloten om mij niet opnieuw beschikbaar te stellen voor een volgende termijn bij DNB. Na zeven mooie maar ook heel intensieve jaren vond ik de tijd voor verandering. Toen deze functie zich aandiende hoefde ik niet lang na te denken. Je krijgt niet zo heel vaak in je leven de kans om een start-up te leiden en te helpen bij de oprichting van de Europese bankenunie.

Hoe zie jij de Europese bankenunie zich verder ontwikkelen de komende jaren? Wat merken de consumenten en banken hiervan?
Banken merken nu al veel van het Europese toezicht door het SSM. Dat is immers al op 4 november vorig jaar van start gegaan. De start van de SRB per 1 januari dit jaar is de tweede stap in de vorming van de Bankenunie.

De essentie van de Bankenunie is dat we het financiële systeem stabiel maken. In die zin is het een groot publiek goed. Het moet het vertrouwen terugbrengen. Tegelijkertijd willen we ook nadrukkelijk vermijden dat - zoals in het verleden al te vaak gebeurde - de belastingbetaler moet opdraaien voor problemen in de banksector.

Kun je iets meer vertellen over de rol van de Single Resolution Board binnen de bankenunie?
Het Single Resolution Mechanism of SRM, is de tegenhanger van het Single Supervisory Mechanism. De ECB en de SRB richten zich beiden op preventie. De SRB gaat resolutieplannen opstellen voor de grote Europese banken die onder het Europees toezicht vallen. Ook bepaalt de SRB de MREL: deze nieuwe standaard moet ervoor zorgen dat voldoende middelen aanwezig zijn om verliezen te kunnen absorberen wanneer systeembanken onverhoopt toch in financiële problemen komen.

Zodra een bank in grote nood komt, gaat dat dossier over van de ECB naar de SRB. Uiteindelijk ligt de besluitvorming over de resolutie bij de SRB, maar nationale autoriteiten zullen helpen om resolutiebesluiten uit te voeren.

Single Resolution Board

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de afwikkelingsraad de komende jaren?
Het beleid uitzetten en een goede samenwerking met nationale resolutieautoriteiten in de steigers zetten. Vergelijk het met het Europees bankentoezicht, waarbij de ECB en de nationale toezichthouders samenwerken in Joint Supervisory Teams. Iets soortgelijks is in de maak voor het SRM. De leiding van zo’n team, een Internal Resolution Team, is in handen van een coördinator in Brussel. Maar veel van het werk gebeurt op nationaal niveau.

Het herstructureren van een bank is een complexe en ingrijpende taak. Hoeveel mensen werken er bij de afwikkelingsraad? Wat zijn veelvoorkomende functies?
Eens op kruissnelheid zullen er bij de SRB circa 250 experts werken: De SRB stelt niet alleen experts in het opstellen van resolutieplannen te werk, maar ook beleidsmakers. De werving van managers en medewerkers loopt. Belangstellenden kunnen meer informatie en vacatures vinden op de site van de SRB en via het SRB profile op Linkedin.