Spaarrekeningen Zwitserleven Sparen naar SNS

27 januari 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Profielen

De Volksbank – het moederbedrijf van onder meer SNS Bank – en VIVAT – eigenaar van onder meer verzekeraar Zwitserleven – hebben besloten om hun samenwerking ZwitserlevenBank te beëindigen. De Zwitserleven Sparen-spaarrekeningen worden overgeheveld naar SNS en worden omgezet tot SNS-spaarrekeningen met behoud van rekeningnummer, rentepercentage en depositogarantie.

In de zomer van 2013 introduceerde verzekeraar Zwitserleven drie nieuw spaarproducten voor particulieren: Internetsparen, Maandsparen en Depositosparen. De drie producten samen kregen de naam Zwitserleven Sparen en werden aangeboden door ZwitserlevenBank, een handelsnaam van SNS Bank. Omdat een verzekeraar zelf geen spaarrekeningen mag aanbieden, vielen de spaarrekeningen onder de bankvergunning van SNS. Op dat moment vielen Zwitserleven, moederbedrijf VIVAT en SNS nog allemaal onder het financiële concern SNS REAAL.

Zwitserleven

In de zomer van 2015 werd besloten om VIVAT Verzekeringen – Zwisterleven, Reaal, Zelf, Route Mobiel, Reaal, Proteq Dier & Zorg en ACTIAM – te verkopen aan Anbang Group Holdings, een Chinese verzekeringsmaatschappij. Hierbij werden bank en verzekeraar van elkaar gescheiden. Om de spaarrekeningen van ZwitserlevenBank in stand te houden bleef Zwitserleven samenwerken met SNS Bank. 

Einde ZwitserlevenBank
Eerder deze week heeft Zwitserleven bekend gemaakt dat er een einde komt aan de samenwerking tussen de Volksbank – vanaf 1 januari 2017 de nieuwe naam van SNS Bank N.V.– en VIVAT. “De directies van de Volksbank en VIVAT. hebben gezamenlijk besloten om de samenwerking voor Zwitserleven Sparen te beëindigen. Dit is een direct gevolg van de splitsing tussen bank en verzekeraar, waardoor een dergelijke samenwerking niet meer past in de nieuwe strategieën van beide partijen”, aldus Sijmen Veenstra, woordvoerder namens de Volksbank. 

Alle spaarrekeningen van Zwitserleven Sparen zullen – naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 – worden overgeheveld naar SNS, waar ze worden omgezet naar SNS spaarrekeningen. Bij de migratie blijven de rekeningnummers behouden, evenals het rentepercentage en de garantie – de rekeningen vielen al onder dezelfde bankvergunning en daardoor ook onder hetzelfde depositogarantiestelsel. “Voor deze oplossing is gekozen omdat er dan voor klanten zo min mogelijk verandert”, aldus Zwitserleven. Als de rekeningen zijn overgeheveld en omgezet krijgen de klanten toegang tot hun rekening via de Mijn SNS-omgeving en SNS Mobiel Bankieren.