Verkoop VIVAT (REAAL) aan Anbang definitief

27 juli 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De verkoop van VIVAT Verzekeringen (voorheen REAAL) aan de Chinese verzekerings-maatschappij Anbang Group Holdings is volledig afgerond. Dat maakte SNS REAAL bekend. Bestuurs-voorzitter van SNS REAAL - Gerard van Olphen - wordt de CEO van VIVAT.

Overname afgerond
Met de levering van de aandelen van VIVAT aan Anbang is afgelopen zondag de overname definitief geworden. Eerder hadden De minister van Financiën, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Chinese toezichthouder (CIRC), en de aandeelhouder van SNS REAAL (NLFI) de benodigde goedkeuringen verleend.

Raad van Bestuur
In verband met zijn benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur van VIVAT is Gerard van Olphen vandaag teruggetreden als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van SNS REAAL. Daarnaast verlaat Wim Henk Steenpoorte per 31 juli 2015 SNS REAAL als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur van SNS REAAL bestaat met ingang van 31 juli 2015 uit Maurice Oostendorp (waarnemend voorzitter) en Dick Okhuijsen.

VIVAT Verzekeringen

Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL laat in een reactie weten: “Wij zijn Gerard van Olphen erkentelijk voor de wijze waarop hij sinds de nationalisatie (1 februari 2013) leiding heeft gegeven aan SNS REAAL. Het is hem gelukt om samen met de enorme inspanning van alle collega’s, het bedrijf onder moeilijke omstandigheden in rustiger vaarwater te brengen. Hij is er samen met de Raad van Bestuur en het senior management in geslaagd om het bedrijf te splitsen door achtereenvolgens Property Finance te verzelfstandigen naar Propertize, de holding SNS REAAL te ontvlechten, de Bank en de Verzekeraar als zelfstandige ondernemingen neer te zetten en tot slot de verzekeraar te verkopen. De Raad van Commissarissen wenst Gerard van Olphen heel veel succes in zijn nieuwe rol bij VIVAT.”

“Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats richting Wim Henk Steenpoorte. Onder zijn leiding heeft het directieteam de verzekeraar op een zorgvuldige wijze als zelfstandig bedrijf neergezet en klaargemaakt voor de verkoop. Waarbij de belangen van de klanten van de merken van VIVAT en de medewerkers altijd voorop stonden.”

Jan Nooitgedagt voorzitter RvC VIVAT
In verband met zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van VIVAT is Jan Nooitgedagt per vandaag teruggetreden als voorzitter en lid van de RvC van SNS REAAL en SNS Bank. Jan van Rutte zal optreden als waarnemend voorzitter van de RvC van SNS REAAL en als waarnemend voorzitter van de RvC van SNS Bank. Jan van Rutte bedankt Jan Nooitgedagt voor de betrokken, kundige en beheerste wijze waarop hij aan de Raad van Commissarissen in de afgelopen twee turbulente jaren leiding heeft gegeven.