ABN AMRO: Vergrijzing biedt kansen voor zorgbouw

25 februari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Door de sterke groei van het aantal oudere huishoudens en het overheidsbeleid gericht op de scheiding tussen wonen en zorg neemt de vraag naar geschikte woningen voor de nieuwe generatie ouderen toe. Daardoor loopt volgens ABN AMRO het woningtekort voor senioren op naar 756.000 woningen in 2040. Dit biedt kansen voor de bouwsector concludeert ABN AMRO.

Groeiende behoefte aan woningen voor 65-plussers

De vergrijzing neemt verder toe: het aantal huishoudens tussen 65 en 74 jaar stijgt tot 2040 met 42,5% en het aantal 75-plussers zelfs met 122%. Zowel in de huur- als koopsector zoeken steeds meer ouderen naar geschikte woonruimte. Op dit moment is slechts 27% van de woningvoorraad geschikt voor ouderen. Deze ontwikkelingen scheppen volgens ABN AMRO kansen voor de bouwsector. Vooral ouderen met een koophuis (zo’n 48% van de 65-plushuishoudens) zijn een interessante doelgroep. Zij hebben meer vermogen om aanpassingen te financieren die steeds minder uit publieke middelen worden gefinancierd.

Vergrijzing biedt kansen voor zorgbouw

Behoefte aan zorgbouw verschilt sterk per regio

Er zijn grote regionale verschillen in de behoefte aan woonoplossingen voor ouderen. In de provincies Limburg (20,8%), Zeeland (11,0%) en Gelderland (7,7%) zal in de toekomst het grootste tekort aan geschikte woningen voor ouderen ontstaan. In de Randstad is het tekort het kleinst (2,7%), terwijl in Flevoland zelfs sprake is van een overschot (9,5%). In deze regio’s wonen relatief weinig ouderen, maar stijgt het aantal 65-plussers tussen 2013 en 2040 het meest en maken ze als het ware een soort inhaalslag. Het aantal 65-plussers neemt echter niet zodanig toe dat er een groot tekort aan geschikte woningen ontstaat.

Ouderen hebben voorkeur voor totaaloplossingen

Er zijn investeringen nodig waardoor ouderen verantwoord en veilig thuis kunnen blijven wonen. "Steeds meer ouderen zullen langer thuis wonen, met eigen zorgvoorzieningen binnenshuis of in de buurt. Bouwers krijgen te maken met een ander soort klant die persoonlijk benaderd wil worden", vertelt Annemijn Fokkelman, Sector Banker Bouw van ABN AMRO. “De meeste ouderen hebben behoefte aan een geïntegreerde oplossingen. Daarom is samenwerking erg belangrijk. Bouwers kunnen alleen een volledige oplossing aanbieden met hulp van gespecialiseerde zorgleveranciers, interieurontwerpers, woningcorporaties en gemeenten. Dat betekent dat zorgbouw meer een kwestie is van samenwerkend ondernemen dan het traditioneel uitvoeren van aangenomen opdrachten.”