Deloitte: Grip op continue druk toezichthouders belangrijk

25 februari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De Nederlandse banken worden door nieuwe wet- en regelgeving gedwongen het achterste van hun tong te laten zien. In de eerste maanden van 2014 zullen de zeven grootste banken van Nederland aan de hand van de Asset Quality Review (AQR) doorgelicht worden door de ECB. Gedurende deze evaluatie wordt de data van banken onder Europees toezicht gesteld waarbij er uitvoerige dossier reviews en risicoanalyses uitgevoerd worden. Gaat dit om een eenmalige actie of is er sprake van een structurele verandering van toezicht op de bankensector? Diederick Koolmees, Senior Manager Financial Risk Management bij Deloitte, geeft zijn visie.

Verhoging kapitaal Nederlandse banken

ING heeft aangegeven de risicowegingen op zijn Nederlandse hypotheken en MKB-leningen te verhogen vanwege het verslechterde economische klimaat in 2013, dat resulteert in hogere verliespercentages op probleemleningen. In aanloop naar de AQR, die uitgaat van de situatie bij de banken aan het einde van 2013, hebben al meerdere banken aangekondigd hun kapitaal te zullen verhogen met als gevolg meer druk op de winstgevendheid van producten”, aldus Koolmees

Diederick Koolmees - Deloitte

Kwaliteit van financiële rapportages van groot belang

“Om hierop blijvend te kunnen sturen is de kwaliteit van financiële rapportages van groot belang een goede inschatting van de kredietrisico's, voorzieningen, het onderpand en het vastgoed is cruciaal voor de continuïteit van het bankbedrijf. Door middel van intensief databeheer door de gehele rapportageketen kunnen banken meer grip krijgen op de verschillende financiële rapportages. Dit is niet alleen van belang voor het voldoen aan huidige regels, maar juist ook voor toekomstige wijzigingen (mede als gevolg van de AQR)”, aldus Koolmees.

Analyses vanuit brondata

“Banken moeten ten allen tijde inzicht hebben in de brondata die wordt vastgelegd bij het afsluiten van een overeenkomst, welke databewerkingen worden toegepast, welke controles zijn geïmplementeerd en hoe de uiteindelijke cijfers worden opgesteld. Met behulp van bijvoorbeeld de Regular Analysis on Regulatory Data And Reporting, oftewel RADAR, kunnen banken via een duidelijk stappenplan het werk van analyses versnellen en er hierdoor voor zorgen dat ze continue de rapportageketen kunnen sturen op juistheid en volledigheid van data”, aldus Koolmees.