ABN AMRO: Kredietvoorzieningen drukken winst

24 februari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies geleden van €47 miljoen. Dit nettoverlies is een gevolg van de aanzienlijke hogere kredietvoorzieningen voor slechte MKB leningen. Ook in 2014 zullen deze voorzieningen de winst van de bank blijven drukken. Dit meldt ABN AMRO tijdens de presentatie van haar jaarcijfers. Over heel 2013 boekte ABN AMRO een nettowinst van €1.160 miljoen.

Consumentenbank goed, zakenbank duidelijk minder

Het Private Banking segment van ABN AMRO heeft over 2013 een nettowinst gerealiseerd van €136 miljoen tegenover €51 miljoen in 2012. Retail Banking deed het iets minder maar bleef nog redelijk stabiel in vergelijking met 2012. Wel daalde de productie van nieuwe hypotheken met 22%.

Bij de zakelijke tak van ABN AMRO ging het duidelijk minder. Commercial Banking moest het jaar afsluiten met een verlies en bij Merchant Banking daalde het resultaat met 96% van €264 miljoen naar €11 miljoen. Dit is met name toe te schrijven aan het onderdeel Markets. ABN AMRO laat weten dat op dit moment vindt een strategische evaluatie van deze divisie plaats om tot resultaatverbetering te komen.

ABN AMRO - Jaarcijfers 2013 

Moeilijk jaar voor ABN AMRO

Al met al is 2013 een moeilijk jaar geweest dat heeft geleid tot een bescheiden resultaat voor ABN AMRO. "Het jaar eindigde met een verliesgevend kwartaal als gevolg van aanzienlijke toevoegingen aan de kredietvoorzieningen en de afdracht van bankbelasting. Wij zijn met onze activiteiten voornamelijk blootgesteld aan de Nederlandse economie, waar de binnenlandse bestedingen sinds 2008 zijn gedaald. Vooral binnenlands georiënteerde MKB-bedrijven ondervonden de gevolgen van de lagere nationale bestedingen en het aantal bedrijven in onze portefeuille dat in financiële moeilijkheden verkeert, lag op een hoog niveau. De hoogte van onze voorzieningen voor zakelijk vastgoed is door DNB voldoende bevonden", aldus bestuursvoorzitter Gerrit Zalm. Het onlangs door DNB uitgevoerd onderzoek naar deze portefeuille waarin ook de risicogewogen activa (RWA) werden beoordeeld, was positief.

Hogere kredietvoorzieningen drukken winst

Ook in 2014 hoge kredietvoorzieningen

"Wij verwachten dat in 2013 het dieptepunt van de economische cyclus werd bereikt. Wij zien tekenen van verbetering van de huizenmarkt met een stabilisering van de huizenprijzen en een stijging van de hypotheekaanvragen. Het sentiment is in de loop van 2013 verbeterd: de inkoopmanagersindex laat een stijging zien en het consumentenvertrouwen nadert het lange termijngemiddelde. Het bbp daalde, maar in het vierde kwartaal werd een positieve groei geconstateerd. In lijn met deze ontwikkeling verwachten wij dat de bbp-groei zich in 2014 zal voortzetten. Maar zelfs bij een omslag in de economie zullen de kredietvoorzieningen in 2014 naar verwachting hoog blijven", aldus Zalm.