Triodos Bank stimuleert verduurzaming samenleving

04 december 2012 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Triodos Bank start vandaag met een nieuwe publiekscampagne ‘Watwiljeveranderen’. De campagne is een oproep aan alle Nederlanders om te laten weten wat zij zouden willen veranderen. Iedereen kan zijn of haar antwoord kenbaar maken op een speciaal daartoe ingerichte website: www.watwiljeveranderen.nl. In juni dit jaar lanceerde Triodos Bank de campagne 'Klein. Het nieuwe groot'.

De duurzame bank wil mensen opnieuw bewust maken welke invloed zij met hun geld kunnen uitoefenen en laten zien dat financieel- en maatschappelijk rendement niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist versterken. Mensen die via de site www.watwiljeveranderen.nl laten weten wat zij precies willen veranderen in de wereld, krijgen allen persoonlijk antwoord van een daartoe speciaal opgelijnd team van medewerkers van Triodos Bank.

De nieuwe publiekscampagne van Triodos Bank moet een versnelling van de verduurzaming van de samenleving bevorderen. Een steeds groter aantal mensen neemt zelf het initiatief tot het doorvoeren van positieve veranderingen op sociaal, ecologisch en cultureel vlak. Om deze initiatieven beter zichtbaar te maken voor een breed publiek, en meer mensen op het idee te brengen ook zelf initiatieven te ontplooien, is besloten tot de oproep. De website www.watwiljeveranderen.nl heeft als doel zo veel mogelijk Nederlanders in de gelegenheid te stellen uiting te geven aan hun ideeën – en een concreet handelingsperspectief te bieden waarmee die ideeën ook werkelijk kunnen worden verwezenlijkt.