Robeco: Beleggers onderschatten invloed van trends

11 februari 2014 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel

Hoe kunnen aandelenbeleggers profiteren van trends en hun valkuilen ontwijken? Welke trends bieden beleggers de beste kansen? Beleggers zijn altijd alert op factoren die de markt beheersen. De focus ligt daarbij meestal op de korte termijn, zoals aankondigingen van de Fed over tapering, de stresstest voor Europese banken, de laatste groeicijfers van China, of de verkiezingen in Brazilië. Voor de korte termijn zijn deze factoren allemaal belangrijk, maar voor de lange termijn zijn ze vaak minder relevant. De politiek kan namelijk veranderd zijn of de economische cijfers bijgewerkt. De financiële markten worden historisch gezien gedreven door grote trends zoals demografische veranderingen en industriële vooruitgang.

Trends onderschat

“Trends worden vaak onderschat door de beleggingswereld”, zegt Steef Bergakker, trendwatcher en portefeuillemanager bij Robeco. Hij probeert de invloed van trends op de groeimogelijkheden van bedrijven te beoordelen. “Veel beleggers en analisten richten zich vooral op de korte termijn, bijvoorbeeld op de volgende kwartaalcijfers, en besteden weinig aandacht aan lange termijn trends. Je zou kunnen zeggen dat lange termijn beleggen mogelijkheden biedt op basis van de beleggingshorizon."

Steef Bergakker - Robeco

Trends goed interpreteren en lange beleggingshorizon kiezen

 In zijn werk verbindt Bergakker trendbeleggen aan de inefficiëntie van financiële markten. “Onze kracht moet liggen in het beter interpreteren van trends dan anderen en het nemen van een lange beleggingshorizon.” Dus wat is nou het grote plaatje waar beleggers zich op moeten richten? Bergakker identificeert drie belangrijke trendcategorieën of ' trend engines ':

  • Technologie (bijv. mechanisering/digitalisering),
  • Demografische verandering (bijv. urbanisatie, vergrijzing) en
  • Politiek en regelgeving (bijv. Basel, Amerikaanse regelgeving gezondheidszorg, CO2-emissierechten).

“Er gebeurt ontzettend veel in de wereld. Voor beleggers is het dus nuttig om trends met vergelijkbare kenmerken te bundelen in categorieën", zegt hij. ”En om onderscheid te maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ trends. De ‘slechte’ trends zijn een bedreiging voor de gevestigde bedrijven. Profiteren van de goede trends, of het vermijden van de slechte, bepaalt het verschil tussen succesvol beleggen en falen.”

Technologie biedt de beste kansen

Bergakker ziet technologie als de trendcategorie met de beste kansen. “Technologiegedreven trends hebben gewoonlijk een grote impact en het verloop van deze trends is vaak moeilijk te voorspellen. Dit gebrek aan voorspelbaarheid lijkt misschien negatief, maar het is eigenlijk een voordeel. De gevolgen van technologische verandering zijn namelijk niet meteen duidelijk voor alle marktdeelnemers en worden vaak onderschat. Dit biedt mogelijkheden.” En hij voegt toe: “Technologie biedt beleggers nog een extra voordeel: nieuwe ontwikkelingen lopen meestal voor op de regelgeving. En dat verlaagt de kans op vroegtijdige beperkingen”. Bergakker waarschuwt echter wel dat deze belangrijke trendcategorie een valkuil heeft. “Het kan een beleggingshype worden. Je moet nooit meedoen aan een hype. Hoewel de impact op de lange termijn van technologische trends vaak wordt onderschat, kunnen ze tijdelijk tot te hoge verwachtingen onder beleggers leiden.”

Demografische verandering is belangrijke, maar langzaam bewegende trend

 Hij geeft aan dat de tweede belangrijke trendcategorie (demografische verandering) ook valkuilen heeft. “Een vergrijzende bevolking is natuurlijk een zeer belangrijke trend. Het heeft gevolgen voor diverse sectoren. Zo is het bijvoorbeeld van invloed op de drankenindustrie. Oudere mensen zijn meer geneigd wijn te drinken in plaats van bier. Demografische trends zijn transparant, omdat er veel statistieken over zijn. Daarom is de kans dat beleggers worden overrompeld klein, maar er zijn wel mogelijkheden op basis van de beleggingshorizon. Een ander nadeel voor beleggers is dat demografische trends langzaam doorwerken“, zegt Bergakker.

Succesvol beleggen in politiek en regelgeving is lastig

Politiek en regelgeving is de derde belangrijke trendcategorie, zegt hij. “Neem nou de regelgeving voor het opwekken van schone energie. Bedrijven en huishoudens wekken steeds vaker hun eigen elektriciteit op met zonnepanelen of andere hernieuwbare bronnen. Ze verkopen vervolgens het overschot. Het oude netwerk met één centrale energiecentrale raakt verouderd, want het opwekken van stroom wordt steeds meer gedecentraliseerd. Dit is een duidelijke tegenwind voor traditionele nutsbedrijven. Daarom vermijden beleggingsstrategieën op basis van trends deze bedrijven volledig.”

Hoewel de gevolgen van politiek en regelgeving voor veel sectoren duidelijk zijn, is het in de praktijk vaak lastig voor beleggers om van deze trends te profiteren. “Je zult weinig beleggers vinden die niet hebben nagedacht over de impact van nieuwe regelgeving. De gevolgen voor bedrijven zullen dus snel volledig ingeprijsd zijn.”

Bergakker voegt toe dat beleggers die gebruik maken van trends op het gebied van politiek en regelgeving, dus voor moeten lopen op de rest. Maar dat kan heel lastig zijn. “Voor beleggen in deze trendcategorie is het van belang om wijzigingen in de regelgeving te zien voordat deze worden geïmplementeerd. Maar de politiek kan ook onvoorspelbaar zijn en ineens 180 graden draaien. Neem bijvoorbeeld het standpunt van Duitsland over kernenergie. Het land besloot alle kernreactoren te sluiten na de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima in 2011. Deze reactie was haast niet te voorspellen.“

Inzicht in trends is zeer nuttig voor het samenstellen van een portefeuille, concludeert Bergakker. Maar er komt meer bij kijken. “Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de portefeuillemanager om een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille samen te stellen. En naast trends is waardering ook een belangrijke factor in de aandelenselectie.“ Bovendien gaat trendbeleggen niet alleen over het kiezen van winnaars, maar je moet ook rekening houden met de keerzijde. “Het wordt niet alleen gedreven door positieve factoren, maar ook door de risico's. Zo zijn er voor elke winnaar die een nieuwe technologie ontwikkelt, diverse andere bedrijven die de boot missen.”

Spreiding over verschillende trends helpt risico te verlagen

Een manier om het neerwaartse risico te beperken is spreiding over verschillende trends, zegt hij. “Door gebruik te maken van verschillende drivers is de portefeuille minder kwetsbaar voor verkeerde keuzes of tijdelijke tegenwind. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van vier wereldwijde groeitrends: de digitale wereld, de opkomende consument, gezond oud worden en de industriële renaissance. Het is zaak om verschillende trends met een lage correlatie te combineren om het risico te beperken. Om de onderliggende correlatie te beoordelen bekijken we de impact van de drie belangrijkste trendcategoriëen op onze vier wereldwijde groeitrends.”